Tel uw zegeningen…

Sinds de oprichting van de Staatskundig Gereformeerde Partij (SGP) in 1918 houdt men daar vast aan een bevindelijk gereformeerde lijn. Zo gelooft men in die kringen rotsvast in de onfeilbaarheid van het Woord van God dat tot hen komt via de Bijbel. Daarin wordt, net zoals in de Koran, homoseksualiteit ten zeerste verworpen. Zo komt het dat ook in het laatste landelijke verkiezingsprogramma van de SGP alleen het huwelijk tussen man en vrouw wordt verheerlijkt. Het homo- en transgenderstandpunt dat de partij met de ondertekening van de Nashville-verklaring door haar in Den Haag hooggewaardeerde partijleider Kees van der Staaij inneemt is niet meer dan een herbevestiging van het partijstandpunt. De nu ontstane commotie vind ik dan ook tamelijk overtrokken. De verklaring is ondertekend door rond de 250 orthodoxe christenen. Waar hebben we het over? 

Andere stromingen binnen de protestante kerk blazen dezer dagen hoog van de kerktoren dat zij er andere ideeën op na houden. Ze verwerpen het standpunt van de orthodoxe dominees en dat is winst. Tot 1971 moest in ons land artikel 248bis van het Wetboek van Strafrecht zorgen voor de bescherming van jongens en meisjes tegen homoseksuele verleidingen en verspreiding van homoseksualiteit. Tegenwoordig varen jaarlijks doldriest uitgedoste homoboten door de Amsterdamse grachten. Ik zou zeggen, tel uw zegeningen. En lees vooral ook het commentaar van Raoul Dupré in de Volkskrant van vandaag. Dat laatste raad ik ook D66-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, aan. Die getuigde met bijkans betraande ogen voor de nieuwscamera’s van haar afschuw over de affaire. Wat mij betreft net zo overtrokken als het in navolging van andere steden laten wapperen van de regenboogvlag op het gemeentehuis.

Begrijp me niet verkeerd, er is in dit geval sprake van een achterlijke opvatting die aanhang vindt onder een gering aantal orthodoxe gereformeerden. Misschien zou het winst zijn als er vanuit die kring, of daaraan gelieerde kringen, zélf een signaal uit zou gaan. Wellicht een idee voor wethouder Van Roshum, die ook namens de SGP zitting heeft in het college, tijdens de aanstaande informatieraad zo’n meerkleurige stropdas te dragen? Om misverstanden te voorkomen, ik roep daar niet toe op, het is niet meer dan een suggestie. Groter vertoon van protest bewaar ik liever voor écht zorgelijke zaken. En voordat er misverstanden ontstaan, iedereen mag er voor mij zijn, ook als zijn of haar opvattingen – zolang niet strijdig met de wet – mij niet welgevallig zijn.

Kees Koudstaal (op persoonlijke titel)

Dit schreef de NRC in 2017 over het VVD-standpunt inzake het homohuwelijk