Tag archieven: schriftelijke vragen

Onderzoek bodemgesteldheid de Belt

Op 14 maart 2018 nam de raad unaniem een door de BOP geïnitieerde motie aan, waarin het college werd verzocht op zo kort mogelijke termijn een onderzoek in te stellen naar de bodem- en watergesteldheid nabij de voormalige vuilstortplaats de Belt. Dit naar aanleiding van het eind 2017 door het college zelf afgegeven signaal, dat er recentelijk ernstige bodemverontreiniging was geconstateerd in de directe omgeving van de Belt. Inmiddels schrijven we 1 mei 2019 en nog steeds is de raad, en derhalve ook de Baarnse bevolking, niet geïnformeerd over de uitkomsten van het gevraagde onderzoek. Vorig jaar november informeerde nota bene de VVD naar de onderzoeksresultaten, die toen al bekend hadden moeten zijn. De verantwoordelijk wethouder gaf aan dat het ‘allemaal nog niet zo eenvoudig was een dergelijk onderzoekstraject op te starten’. Lees verder

Bewoners Rustoord horen niets van de gemeente

In de Baarnsche Courant van 9 november 2018 hekelt een aantal bewoners van de Rustoord in de rubriek Schrijverhoek het gedrag van de gemeente inzake een door hen aangekaarte parkeerproblematiek. Zonder inhoudelijk op die problemen in te gaan vervult de ingezonden brief ons met grote zorg. Samengevat geven de bewoners aan dat er in mei 2017 op hun verzoek een gesprek plaatsvond met een beleidsambtenaar van de gemeentelijke afdeling verkeer. Omdat dit onderhoud voor hen onbevredigend verliep vond er in augustus 2017 een nieuwe bijeenkomst plaats, nu in aanwezigheid van de toenmalige wethouder verkeer. De bewoners schrijven dat er ondanks een toezegging van de wethouder, dat de zaak serieus zou worden opgepakt en ondanks herhaalde rappels van hun kant, van de gemeente niets werd vernomen.
Lees verder