Tag archieven: ombudsman

Meer watertappunten in Baarn

In de raadsvergadering van 27 mei a.s. brengt de BOP-fractie onderstaande motie in over kraanwatertappunten in de openbare ruimte en bij sportvoorzieningen.[Aanvulling: omdat wethouder Baerends aangaf dat hij voorstander is van de aanleg van kraanwatertappunten en hiervoor ook al concrete plannen heeft, heeft de BOP-fractie de motie ingetrokken]. 

Erkan | 26 mei 2015

Toelichting – Het is een publiek geheim dat de BOP-fractie geen voorstander was van de aanleg van een Cruyff Court aan de Professor Krabbelaan. Dit gezegd hebbende is de BOP blij verrast met het initiatief een kraanwatertappunt te plaatsen bij het veld aan de Krabbelaan. Wat ons betreft is het een initiatief dat uitbreiding verdient binnen onze gemeente.

Het Nederlandse kraanwater staat bekend als het beste van de wereld. Het is lekker, gezond, duurzaam en goedkoop. Maar weinig mensen staan daar bij stil en daarom hebben Vitens en de non-profit organisatie Join the Pipe sinds kort een bewustwordingscampagne ‘Kraanwater Graag’ gelanceerd. Met een kraanwaterpunt wordt de omgeving en met name de jeugd gestimuleerd om de verleiding om zoete frisdranken te drinken zoveel mogelijk te beperken. Kraanwater is bovendien ongeveer 1000 keer zo goedkoop als flessenwater en ook nog eens 400 keer beter voor het milieu. Met de landelijke campagne ‘kraanwater graag’ moet water drinken uit de kraan weer de normaalste zaak van de wereld worden.

Stichting Join the Pipe plaatst in samenwerking met Vitens kraanwatertappunten in de openbare ruimte. De kosten (excl. waterverbruik) voor de gemeente bedragen per kraanwatertappunt ca € 3.000,00. Vitens neemt de kosten van de aansluiting van het tappunt op de waterleiding voor haar rekening. Bovendien gaat er voor elk geplaatst tappunt een donatie naar drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden die Vitens via Water for Life uitvoert.

Tekst motie:

De gemeenteraad van Baarn in vergadering bijeen op 27 mei 2015

 Constaterende dat:

 • er in Nederland per dag vele honderdduizenden plastic flesjes water en blikjes frisdrank worden verkocht, gedronken én weggegooid;
 • dit veel productie- en transportkosten veroorzaakt, een grote belasting van het milieu met zich meebrengt en zorgt voor een grote hoeveelheid zwerfafval;
 • de kwaliteit van gewoon leidingwater minstens zo goed is als van flessenwater;
 • uit allerlei onderzoeken blijkt dat leidingwater gezonder is dan frisdranken;

Overwegende dat:

 • de promotie van het drinken van leidingwater een goede zaak is vanuit het oogpunt van duurzaamheid, (jeugd-)volksgezondheid en toerisme;
 • watertappunten in de openbare ruimte de gastvrijheid van ons dorp voor (toeristische) fietsers en wandelaars bevordert;
 • een watertappunt bij openbare sportvoorzieningen een meerwaarde heeft in het kader van de bestrijding van obesitas onder de jeugd;
 • in tal van gemeenten dit soort watertappunten inmiddels met succes in gebruik zijn;

Verzoekt het college:

 • Aan te sluiten bij de door waterbedrijf Vitens en het sociale netwerk Join the Pipe gestarte bewustwordingscampagne ‘Kraanwater Graag’;
 • op korte termijn drie watertappunten te realiseren analoog aan het watertappunt zoals geplaatst bij het Cruyff Court aan de Professor Krabbelaan;
 • te onderzoeken welke locaties tot de beste behoren. Te denken valt aan de openbare sportvoorzieningen aan de Geerenweg en Begoniastraat en wellicht ook de Pekingtuin en/of de Brink.
 • de kosten hiervoor te dekken uit de budgetten gezondheidszorg, duurzaamheid en toerisme.

En gaat over tot de orde van de dag.

BOP Erkan Celikkaya

Ombudsman

Elke gemeente is verplicht aangesloten te zijn bij een ombudsman. Baarn maakt gebruik van de Nationale Ombudsman, waar inwoners met een klacht over de lokale overheid naar toe kunnen gaan.

In een motie heeft de BOP het college verzocht te onderzoeken of het mogelijk is ook over te stappen naar een lokale ombudsman. Aangezien dit alleen aan het begin van een kalenderjaar kan, zou de eerst mogelijke datum per 1 januari 2016 kunnen. Opzeggen dient een half jaar vooraf te gebeuren.

Motie BOP Gemeentelijk ombudsman

Ombudsman bc3-11

BC 03-11-14