Tag archieven: Noordschil

Over de rol van de BOP toen, nu en straks

In maart 2018 vinden er verkiezingen plaats voor een nieuwe gemeenteraad. Om die opnieuw sterk in te kunnen gaan is de BOP op zoek naar betrokken inwoners die zich kunnen vinden in haar uitgangspunten en een actieve rol willen spelen binnen de partij. 

De BOP is in 2001 opgericht met feitelijk maar één oproep aan de kiezer: Stem nuchter, stem BOP. Voor een beter Baarn! In 2002 slaagde de BOP er niet in een zetel in de raad te bemachtigen. Toen was het nieuwkomer Hart voor Baarn die maar liefst zeven zetels in de wacht wist te slepen. Die partij ging vervolgens een samenwerking aan met de VVD en bij de verkiezingen van 2006 was er van Hart voor Baarn nog maar weinig over…

De BOP behaalde bij de verkiezingen in 2006 één zetel, vier jaar later waren het er drie en bij de verkiezingen van 2014 zag de partij met vier zetels zelfs de meeste stemmen op haar uitgebracht. Vanuit die positie wist de BOP een samenwerking tot stand te brengen met D66, GroenLinks en de PvdA. Dat heeft de BOP geweten! Terwijl door het college goede stappen vooruit werden gezet ontstonden er ook samenwerkingsproblemen met de D66-wethouder. Dit leidde uiteindelijk tot een vertrouwenscrisis. De door de VVD geleide oppositie greep de gelegenheid aan om via de rechterflank van D66 een pact te smeden met het CDA en de ChristenUnie/SGP. Zo werd de BOP uit het collegezadel gewipt en kon de VVD terugkeren in een positie die zij als vanzelfsprekend ervaart.

Hoe verder

De huidige fractie van de BOP is er met het bestuur en de leden van de partij van overtuigd dat er in Baarn ook ná maart 2018 behoefte bestaat aan een partij die zich kritisch en onafhankelijk opstelt binnen en buiten de gemeenteraad. De huidige coalitiepartijen vinden dat het in Baarn allemaal wel goed gaat en dat waar het de ‘foutjes’ uit het verleden betreft het huidige gemeentebestuur dit prima aan het oplossen is. ‘Op volle kracht vooruit’ luidt het motto, op weg naar een toekomstbestendig Baarn met onder andere honderden nieuw gebouwde woningen op de Noordschil, pal naast de A1. Dat de BOP daar, net als acht jaar geleden, anders over denkt moge duidelijk zijn.

Daar waar andere partijen druk doende zijn met het opstellen van verkiezingsprogramma’s die bol staan van beloftes, kent de BOP feitelijk maar één belofte aan de kiezers: vanuit onze passie voor Baarn en haar inwoners blijven wij ons sterk maken voor een kwalitatief sterk gemeentebestuur. Dat wij hierbij oog en oor hebben voor sociale cohesie, zorg voor ouderen en jongeren, duurzaamheid, het groene karakter van ons dorp, kunst & cultuur, goed onderhoud van groen en straten is zo vanzelfsprekend dat het bijna overbodig is dat te melden.

Voelt u zich aangetrokken tot het gedachtengoed van de BOP en zou u zich bovendien in politieke zin actief willen inzetten voor een beter Baarn, meldt u dan aan als lid. Of wilt u eerst een gesprek? Bel dan met ondergetekende: 0646633954 en we maken een afspraak.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Hoe betrouwbaar is Kroymans nog?

Kees Koudstaal, fractievoorzitter BOP
31 december 2009

Samen met W&F investments, de investeringsmaatschappij van de failliete autohandelaar Kroymans, werkt de gemeente Baarn aan plannen om de smalle strook groen pal gelegen naast de A1 verregaand te verrommelen. Het bedrijventerrein moet worden uitgebreid en een woonwijk uit de grond gestampt. Alles in het kader van de vooruitgang! De BOP ziet het anders en is een verklaard tegenstander van deze planvorming. U kunt daar meer over lezen elders op deze website.

Dat de gemeente Kroymans als partner heeft baart de BOP zorgen. Wij vrezen voor de financiële risico’s die de gemeente in deze loopt, zeker ook met het oog op de huidige economische crisis. Daar krijgt ook de gemeente Baarn nog heel wat mee te stellen (Haagse bezuinigingen!). Lees verder

De firma Struisvogel & Co.

Bram van Ommen|1 juni 2008

Op woensdag 28 mei was ik ‘s avonds aanwezig bij de raadsvergadering om met eigen oren te horen wat de argumentatie van de gemeenteraad is op het omstreden project Noordschil.

De BOP, LTS en Hart voor Baarn deden een vurige oproep om niet te beginnen met bouwen voordat alle effecten op de volksgezondheid waren meegewogen. Geen van de 3 coalitiepartijen kon op aanhoudend aandringen van Kees Koudstaal antwoord geven of wonen op de Noordschil gezond was. Ze konden het wel, maar ze wilden het niet. Fractievoorzitter van de VVD, mevrouw Laseur, kwam niet verder dan wat ontwijkend hakkelen en stotteren. Het CDA had eigenlijk ook geen antwoord op de vraag, maar “omdat de wet het niet verbiedt is het goed.” Het antwoord van de PvdA, bij monde van de heer Van der Linden, is dat de A1 breder wordt en dus dat er minder files komen (files zorgen immers voor meer uitstoot van schadelijke stoffen) en dat er een geluidsscherm langs de A1 komt te staan.. De Heer Van de Linden vergeet daarbij te zeggen dat het autobezit in de komende jaren zal toenemen en dat de files nou eenmaal in lengte worden gemeten en niet in de breedte. Kortom: kortere files is voor de PvdA goed genoeg. Bovendien heeft meneer Van der Linden zelf geen zwarte ramen, hij woont immers in de componistenbuurt, dus die uitstoot van schadelijke stoffen valt wel mee.

Dit, dames en heren inwoners van Baarn, is hoe er wordt omgegaan met uw gezondheid. Zolang de raadsleden zelf geen hinder ondervinden in de vorm van zwarte ramen, hoeft u zich geen zorgen te maken!

Fijnstof is een modegril “En o ja, roken is ook ongezond en dat doen de mensen ook!”

Lees verder