Tagarchief: Noordschil

Onderzoek bodemgesteldheid de Belt

Op 14 maart 2018 nam de raad unaniem een door de BOP geïnitieerde motie aan, waarin het college werd verzocht op zo kort mogelijke termijn een onderzoek in te stellen naar de bodem- en watergesteldheid nabij de voormalige vuilstortplaats de Belt. Dit naar aanleiding van het eind 2017 door het college zelf afgegeven signaal, dat er recentelijk ernstige bodemverontreiniging was geconstateerd in de directe omgeving van de Belt. Inmiddels schrijven we 1 mei 2019 en nog steeds is de raad, en derhalve ook de Baarnse bevolking, niet geïnformeerd over de uitkomsten van het gevraagde onderzoek. Vorig jaar november informeerde nota bene de VVD naar de onderzoeksresultaten, die toen al bekend hadden moeten zijn. De verantwoordelijk wethouder gaf aan dat het ‘allemaal nog niet zo eenvoudig was een dergelijk onderzoekstraject op te starten’. Lees verder

Opnieuw een financiële strop en weer doet de raad er het zwijgen toe…

Achteruit kijken wordt door de meerderheid van de Baarnse gemeenteraad bepaald niet gewaardeerd. Daar is een goede reden voor…

De BOP staat hier anders in en vindt dat regeren zich niet mag beperken tot louter vooruitkijken. Dat kwam haar bijvoorbeeld op veel kritiek te staan toen zij wees op de miljoenen euro’s die door de gemeente over de balk zijn gegooid inzake de plannenmakerij voor het parkeerterrein Laanstraat. Niet de partijen die onder aanvoering van de VVD verantwoordelijk zijn voor dit financiële debacle werden hierop aangesproken. Nee, de BOP kreeg de wind van voren toen zij het aan de orde stelde! Lees verder

Zouden zij er zelf gaan wonen?

In een vlog over wonen op de Noordschil laat CDA-er Van Hardeveld weten dat er, gelet op het tekort aan woningen, wel gebouwd móét worden langs de A1. Het standpunt van de BOP is bekend: het mag zo zijn dat het, in het algemeen gesproken, beroerd gesteld is met de luchtkwaliteit in Nederland – dus ook in Baarn – mensen nu laten wonen in de directe nabijheid van een bron van fijnstof en geluidsoverlast is ronduit misdadig.
Lees verder

Wonen op de Noordschil: een nieuw hoofdpijndossier!

Deze maand staat de woningbouw op de Noordschil opnieuw op de raadsagenda. De uitkomst van het debat over dit heikele dossier lijkt op voorhand vast te staan. Het college ziet, na de bouwcrisis die zich tien jaar geleden aandiende, eindelijk kans de eerder in het vooruitzicht gestelde miljoenenwinst in de wacht te slepen en weet zich gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad. Dit lijkt het debat over dit onderwerp tot verspilde moeite te maken.

Voorstanders van woningbouw op de smalle strook groen langs de A1 zullen pochen met de door het college aangedragen schaamlappen als het binnenkort sowieso verplichte gasloos bouwen, ledverlichting, het verleggen van de Drakenburgerweg en het advies aan toekomstige bewoners van de meest duurzame [sic!] wijk in Baarn om vooral wel meer te gaan bewegen!
Lees verder

De Belt en de Beltvijver. Hoe staan die er eigenlijk voor?

Als er zich ergens in het land ernstige, al dan niet historische, bodemverontreiniging voordoet dan schrijft de Wet bodembescherming saneringsmaatregelen voor. De website van de gemeente Baarn haakt daarop in: ‘Bodem die vervuild is, moet gesaneerd worden. Dit betekent dat de grond zo goed mogelijk schoongemaakt moet worden. Alleen erkende (officieel goedgekeurde) bedrijven mogen vervuilde bodem saneren.’  Een aantal jaren geleden deed zich zoiets voor in het centrum van ons dorp. U herinnert zich vast nog wel het Gat van Lettenmeijer. Maar wat als de vervuilde bodem geen bodem is, is er dan sprake van bodemverontreiniging? Die vraag werd actueel door een zinsnede in het raadsvoorstel inzake de verplaatsing van het aan de Drakenburgerweg gelegen gasontvangstation (gos) naar de Noordschil. Lees verder

Over de rol van de BOP toen, nu en straks

In maart 2018 vinden er verkiezingen plaats voor een nieuwe gemeenteraad. Om die opnieuw sterk in te kunnen gaan is de BOP op zoek naar betrokken inwoners die zich kunnen vinden in haar uitgangspunten en een actieve rol willen spelen binnen de partij. 

De BOP is in 2001 opgericht met feitelijk maar één oproep aan de kiezer: Stem nuchter, stem BOP. Voor een beter Baarn! In 2002 slaagde de BOP er niet in een zetel in de raad te bemachtigen. Toen was het nieuwkomer Hart voor Baarn die maar liefst zeven zetels in de wacht wist te slepen. Die partij ging vervolgens een samenwerking aan met de VVD en bij de verkiezingen van 2006 was er van Hart voor Baarn nog maar weinig over…

De BOP behaalde bij de verkiezingen in 2006 één zetel, vier jaar later waren het er drie en bij de verkiezingen van 2014 zag de partij met vier zetels zelfs de meeste stemmen op haar uitgebracht. Vanuit die positie wist de BOP een samenwerking tot stand te brengen met D66, GroenLinks en de PvdA. Dat heeft de BOP geweten! Terwijl door het college goede stappen vooruit werden gezet ontstonden er ook samenwerkingsproblemen met de D66-wethouder. Dit leidde uiteindelijk tot een vertrouwenscrisis. De door de VVD geleide oppositie greep de gelegenheid aan om via de rechterflank van D66 een pact te smeden met het CDA en de ChristenUnie/SGP. Zo werd de BOP uit het collegezadel gewipt en kon de VVD terugkeren in een positie die zij als vanzelfsprekend ervaart.

Hoe verder

De huidige fractie van de BOP is er met het bestuur en de leden van de partij van overtuigd dat er in Baarn ook ná maart 2018 behoefte bestaat aan een partij die zich kritisch en onafhankelijk opstelt binnen en buiten de gemeenteraad. De huidige coalitiepartijen vinden dat het in Baarn allemaal wel goed gaat en dat waar het de ‘foutjes’ uit het verleden betreft het huidige gemeentebestuur dit prima aan het oplossen is. ‘Op volle kracht vooruit’ luidt het motto, op weg naar een toekomstbestendig Baarn met onder andere honderden nieuw gebouwde woningen op de Noordschil, pal naast de A1. Dat de BOP daar, net als acht jaar geleden, anders over denkt moge duidelijk zijn.

Daar waar andere partijen druk doende zijn met het opstellen van verkiezingsprogramma’s die bol staan van beloftes, kent de BOP feitelijk maar één belofte aan de kiezers: vanuit onze passie voor Baarn en haar inwoners blijven wij ons sterk maken voor een kwalitatief sterk gemeentebestuur. Dat wij hierbij oog en oor hebben voor sociale cohesie, zorg voor ouderen en jongeren, duurzaamheid, het groene karakter van ons dorp, kunst & cultuur, goed onderhoud van groen en straten is zo vanzelfsprekend dat het bijna overbodig is dat te melden.

Voelt u zich aangetrokken tot het gedachtengoed van de BOP en zou u zich bovendien in politieke zin actief willen inzetten voor een beter Baarn, meldt u dan aan als lid. Of wilt u eerst een gesprek? Bel dan met ondergetekende: 0646633954 en we maken een afspraak.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Hoe betrouwbaar is Kroymans nog?

Kees Koudstaal, fractievoorzitter BOP
31 december 2009

Samen met W&F investments, de investeringsmaatschappij van de failliete autohandelaar Kroymans, werkt de gemeente Baarn aan plannen om de smalle strook groen pal gelegen naast de A1 verregaand te verrommelen. Het bedrijventerrein moet worden uitgebreid en een woonwijk uit de grond gestampt. Alles in het kader van de vooruitgang! De BOP ziet het anders en is een verklaard tegenstander van deze planvorming. U kunt daar meer over lezen elders op deze website.

Dat de gemeente Kroymans als partner heeft baart de BOP zorgen. Wij vrezen voor de financiële risico’s die de gemeente in deze loopt, zeker ook met het oog op de huidige economische crisis. Daar krijgt ook de gemeente Baarn nog heel wat mee te stellen (Haagse bezuinigingen!). Lees verder