Tag archieven: Lage Vuursche

En weer heft de coalitie de wethouder op het schild

Het ging er weer ouderwets aan toe tijdens de debatraad van jl. 9 september. Wij brachten daar onze kritiek naar voren op de handelwijze van wethouder Jansma tijdens de bespreking van het raadsvoorstel “Landelijk gebied, Landgoed Pijnenburg” waar de wethouder de heer Korsse, hij is jurist van de landgoedeigenaar, alle ruimte gaf om als zíjn adviseur te reageren op de inspraak van de heer Bosch van Drakestein. Die laatste gaf namens de Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o. de nodige kritiek op de bestuurlijke lus die het college samen met de landgoedeigenaar had bedacht om de bouw van een theehuis te kunnen realiseren op het weiland Overbosch. En passant zette de jurist de Dassenwerkgroep Utrecht en ‘t Gooi en Milieuzorg Zeist in een kwaad daglicht door in strijd met de waarheid te stellen dat die partijen op een uitnodiging voor overleg zouden hebben laten weten “wij gaan hier niet aan meewerken, zoek het zelf maar uit”. Lees verder

Gelijke monniken, gelijke kappen … zou je denken…

Met het oog op Covid-19 geldt voor de gemeenteraadsvergaderingen een aantal tijdelijke spelregels. Zo is om aan de 1.5 metermaatregel te kunnen voldoen uitgeweken naar het aan de Hilversumsestraatweg gelegen restaurant Groot Kievitsdal. Daar kunnen ook insprekers hun zegje doen over onderwerpen die hen aangaan. In de praktijk werkt het zo. De voorzitter kondigt de inspreker aan. Die neemt vervolgens plaats achter een voor hem/haar gereserveerde en gedesinfecteerde tafel. Hij/zij wordt door de voorzitter uitgenodigd zich voor te stellen en aan te geven uit welken hoofde hij/zij spreekt. Vervolgens laat de voorzitter weten dat voor de inspraak een tijdslimiet geldt van 5 minuten. Zo geschiedde het tijdens de informatieraad van jl. 4 september ook bij de behandeling van het raadsvoorstel “Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Landelijk gebied, Landgoed Pijnenburg”.

Lees verder

Op stap met de boa’s van Baarn

Bram, Erkan en Marjo| 5-2-2015

Afgelopen week liepen drie fractieleden van de BOP mee met de boa’s van Baarn. Op 5 november vorig jaar hebben de twee boa’s een presentatie gegeven in de gemeenteraad over hun werkzaamheden. Naar aanleiding daarvan zijn alle raadsleden in de gelegenheid gesteld eens mee te kijken.

De middag begon in de Laanstraat. Diverse fietsers werden aangesproken en tot lopen gemaand, een enkele foutparkeerder kreeg een boete. In de blauwe zone op de parkeerplaats en op de Brink werd gecontroleerd op de parkeerschijf.

De Javalaan is op dit moment wegens werkzaamheden afgesloten voor verkeer. Ook de Kettingweg is afgesloten. Het gevolg is dat automobilisten door de Nicolaas Beetslaan naar de Vondellaan rijden en het laatste stukje tegen het verkeer in richting Stationsweg nemen. Dat scheelt in reistijd, maar het mag niet. In korte tijd zijn daar enkele automobilisten aangehouden. In de Lage Vuursche werd gecontroleerd op vooral afgelegen parkeerterreinen. Helaas zijn auto’s daar vaak het doelwit van georganiseerde bendes en autokraken. De boa’s zijn buitengewoon alert op zaken die er niet thuis horen. Waar nodig worden kentekens nagevraagd bij de meldkamer van de politie. Zo kon donderdag na een korte achtervolging snel duidelijkheid verkregen worden of het om een geregistreerde auto ging.

De samenwerking met de politie is goed. Beide organisaties hebben hun eigen taken, maar waar nodig en mogelijk bieden ze elkaar ondersteuning. Vrijdagavond op het politiebureau werden snel wat observaties en ervaringen uitgewisseld tussen de boa’s en de politie. Het is daarom goed voor Baarn dat het politiebureau open blijft en zelfs een centrale rol in de regio krijgt. Kleine bureau’s gaan dicht, vanuit Baarn worden dan Soest, Soesterberg, De Bilt, Eemnes en Bunschoten bediend.

Tijdens een ronde door het buitengebied van Baarn, door de polder langs het Zuidereind, door Eembrugge en langs de Oud Eemnesserweg, bleek de goede samenwerking tussen politie en boa’s. De politie hield een verkeerscontrole op de Weg over Anna’s Hoeve. Een automobilist die de controle wilde ontlopen werd in samenwerking met de Baarnse boa’s aangehouden in het bos.

Wat ons duidelijk is geworden is dat de boa allang geen Melkertbaan meer is, laat staan een veredelde parkeerwachter. Ze hebben de functie en nagenoeg dezelfde bevoegdheden als een wijkagent. Het zijn de ogen en oren van Baarn. Ze  brengen de overlast in kaart en treden waar mogelijk op. Een vaak gehoorde klacht is dat ze niet voldoende zichtbaar zijn in Het do. Omdat hun werk risico’s met zich meebrengt moeten ze vaak met z’n tweeën tegelijk werken. Omdat ook in de Lage Vuursche en Eembrugge  gesurveilleerd wordt, zijn ze niet altijd even goed zichtbaar in het straatbeeld van Baarn.

Wij hebben het als een nuttige en leerzame aanvulling op ons raadswerk ervaren.