Tag archieven: Kooijgarage

Hoe de VVD omgaat met de waarheid…

Inzake de planvorming van de herontwikkeling van het parkeerterrein Laanstraat heeft het toenmalige college in december 2011 Garage Kooij van projectontwikkelaar DAV gekocht voor een bedrag van 2.25 miljoen euro. Dit terwijl de projectontwikkelaar anderhalf jaar eerder voor de garage 1.5 miljoen euro betaalde. Terwijl de gevolgen van de financiële bankencrisis destijds nog dagelijks voelbaar waren speelde de gemeente dus voor geldbank door de projectontwikkelaar een bedrag van 750.000 euro in handen te geven. De BOP plaatste daar destijds grote vraagtekens bij, maar het college liet bij herhaling weten dat we ons geen enkele zorgen hoefden te maken, want de garage zou inclusief de door de gemeente gemaakte kosten worden teruggekocht door de projectontwikkelaar en wel uiterlijk in december 2014. Dat is, zoals de BOP voorspelde, niet gebeurd. De gemeente onderhandelt momenteel met de projectontwikkelaar over hoe verder… Het college kondigde onlangs aan dat nog dit jaar de Garage Kooij gesloopt gaat worden. Daar zal een aanzienlijk bedrag mee gemoeid zijn. Over de hoogte van dat bedrag tasten we in het duister en ook over wie er op gaat draaien voor die kosten is de raad niet geïnformeerd. Wij hebben daar vragen over gesteld in de laatst gehouden debatraad. Dat leverde geen helder beeld op. Wij komen er dan ook binnenkort op terug. Ondertussen is de fractievoorzitter van de VVD naar aanleiding van de door de BOP gestelde vragen geïnterviewd door de lokale radio. Voordat u gaat luisteren naar het ontluisterende verhaal van de politica moet u weten dat de oorspronkelijk door de VVD bedachte herontwikkeling voor het parkeerterrein Laanstraat de bouw van twee supermarkten, winkels, bedrijfsruimtes, een parkeergarage en woningen inhield. Voor de zogenoemde Kooijhoek stond een grote supermarkt op het programma. Zoals al opgemerkt het is een ontluisterend interview…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP