Tag archieven: gemeenteraad

Algemene Beschouwing Baarnse Onafhankelijke Partij 2018

Op 20 juni jl. bracht fractievoorzitter Kees Koudstaal onderstaande Algemene Beschouwing namens de BOP voor het voetlicht:

“De gemeenteraadsverkiezing van jongstleden maart heeft ervoor gezorgd dat de door de VVD aangevoerde coalitie kon worden voortgezet. Zo is een nieuwe periode aangebroken die vanuit een oud perspectief wordt ingevuld. Bij de presentatie van het coalitieakkoord jl. 25 april plaatste ik namens de BOP enige kritische kanttekeningen bij het verloop van de (in-)formatieperiode. Tegelijkertijd gaf ik aan dat gelet op de verkiezingsuitslag onze fractie bescheidenheid past en dat wij voorstellen van het college zullen beoordelen op hun inhoud: goede voorstellen kunnen rekenen op onze steun, mindere voorstellen mogen ons goed onderbouwde tegengeluid tegemoet zien. 

Je zou zeggen een alleszins acceptabel verhaal van een oppositiepartij. Dat in Baarn daar niet iedereen zo tegenaan kijkt, bewijst een opmerking van een van de coalitie-fractievoorzitters op twitter die de ook op de BOP-website geplaatste boodschap zo becommentarieerde: ‘Jammer dat de collega’s van de BOP niet uit hun schimpende, sombere en zure kramp komen.’ 
Lees verder

Zelfvoldane coalitie verlengd

Op woensdagavond 25 april presenteerde het nieuwe VVD-college zich aan de raad. De wens om samen door te gaan in de nieuwe ‘regeerperiode’ werd vóór de verkiezingen van 21 maart jl. al door de diverse wethouders van de ‘oude’ coalitie geuit. De VVD mocht als grootste partij het voortouw nemen bij de vorming van het nieuwe college. De uit eigen kring benoemde informateur, wethouder Jansma, kreeg als boodschap mee dat er aan eerder genomen besluiten niet mocht worden getornd. Omdat op voorhand al vaststond welke koers er gevaren zou worden besloot de BOP af te zien van enige bemoeienis. Andere partijen, die ook op voorhand konden weten dat ze buiten de boot zouden vallen, besloten het gesprek wel aan te gaan. Uit hun reacties kan worden opgemaakt dat zij bij nader inzien ook tot de conclusie moesten komen dat het verspilde moeite was…
Lees verder

Krokodillentranen

Cok de Zwart, fractievoorzitter|18-02-2015

CDA-leider Van Hardeveld jeremieert dikwijls over de gebrekkige communicatie van de Baarnse wethouders. Dat doet hij het liefst op twitter en in de krant, maar vanavond middels mondelinge vragen ook in de Baarnse gemeenteraad. Hij stelt dan vragen over mogelijke plannen voor de bouw van een automuseum langs de Eem. Hij neemt het het college kwalijk dat hij als raadslid via de krant van deze plannen moet vernemen. Maar het zijn toch wel wat krokodillentranen die hij plengt.

De besluitenlijst van de collegevergadering van 3 februari – waarin de plannen zijn besproken – zijn openbaar. Van Hardeveld heeft deze 10 februari toegestuurd gekregen. Daarin staat te lezen dat het college een positieve grondhouding inneemt ‘voor het principeverzoek voor de bouw van een museum voor antieke auto’s met een botenloods, restaurant, opslagloods die kan dienen als evenementenhal, een giftshop en een conferentiezaal.’ Ik geef toe, het is wat krakkemikkig Nederlands. Maar het staat er wel.

Het journaille – dat de besluitenlijsten kennelijk wèl leest – heeft het college vragen over het onderwerp gesteld. Met als resultaat mooie verhalen in de krant. Chapeau, journaille, u kwijt u goed van uw taak.

In zijn zucht om het huidige college van BOP, D’66, Groen Links en PvdA in een kwaad daglicht te stellen, draaft de CDA-leider dikwijls veel te ver door. Dat is jammer.

Overigens, wat de BOP betreft mag de architect zijn schetsontwerpen van het tekenbord halen. Een dergelijk gedrocht in een gebied dat toch al zo kwetsbaar is, is voor ons onbespreekbaar. Maar dat zullen we wel motiveren als de plannen aan de raad worden voorgelegd.

(Dit stukje heeft ook in de Baarnsche Courant/Schrijvershoek van 18-2-2015 gestaan)