Tag archieven: Cruijff Court

Nog een keer: rubbergranulaat is zo veilig niet

De discussie die de BOP in oktober 2016 in Baarn aanslingerde over de gezondheidsrisico’s voor kinderen die sporten op met rubbergranulaat ingestrooide kunstgrasvelden heeft er niet toe geleid dat er in onze gemeente is gekozen voor een veilig alternatief. Om het kort samen te vatten, de meerderheid van de gemeenteraad vertrouwde liever op de kostenbesparende adviezen van onder andere het RIVM. Dat onderzoeksinstituut van de overheid minimaliseerde die risico’s. De waarschuwingen van tal van andere deskundigen, die het sporten op gemalen autobanden wél duidden als onveilig, vonden geen gehoor bij een meerderheid van de raad en het college van burgemeester en wethouders. Lees verder

Spelen op gemalen autobanden (2)

fullsizerender

Als de kippen waren ze er bij om de BOP over de hekel te halen vanwege de tijdens de  raadsvergadering van woensdag 23 november jl. ingediende motie aangaande het vervangen van de tot korrels vermalen mogelijk kankerverwekkende autobanden op het aan de Krabbelaan gelegen Cruyff Court. Dat de motie mede was ondertekend door de fracties van Groenlinks, LTS en CU/SGP deed er even niet toe. Tino Schouten – de politieke buitenspeler die nog in beraad houdt of hij bij de verkiezingen van 2018 een poging gaat wagen om als echt gekozen raadslid te kunnen acteren in de raad – vroeg zich in een twitterbericht af of de BOP “compleet van de pot gerukt was” door te komen met de motie. Het tekent de mentaliteit van een aantal echte raadsleden dat zij de populistische uitlatingen van rechtsbuiten Schouten niet weerspraken. Sterker nog, ze deden er met hun eigen denigrerende opmerkingen nog een schepje bovenop…

U weet het, de BOP-motie is verworpen met de stemmen van de fracties van de VVD, CDA, D66 en NuBaarn tegen. Dat is teleurstellend, maar zo werkt het in de democratie. Ik weet dat de motieven van de opsteller van de motie, Bopper Erkan Celikkaya, oprecht zijn en voortkomen uit diens bezorgdheid. In dit verband is het goed te weten dat hij niet de enige Nederlander is die zich ongerust maakt over het feit dat kinderen spelen op gemalen autobanden. De ook bij velen in Baarn geliefde Amsterdamse voetbalclub Ajax heeft al vorige maand besloten vier kunstgrasvelden met rubberkorrels op haar trainingscomplex De Toekomst te vervangen door een milieuvriendelijk alternatief. In een aantal gemeenten in ons land nam men een dergelijk besluit ook.

Ajax en de gemeenten die besloten het korrelverhaal wel serieus te nemen hoeven zich niet te schamen. Zij weten zich gesteund door het bericht dat de NOS op zondag 27 november op haar website bracht: “We moeten stoppen met voetballen op kunstgrasvelden met rubbergranulaatkorrels. Het is bewezen dat die kankerverwekkende stoffen bevatten en daar moet je mensen niet onnodig aan bloot stellen. Dat zegt professor Bob Löwenberg. Hij is hoogleraar hematologie in het Erasmus MC en hoofdredacteur van Blood, een internationaal toonaangevend tijdschrift voor hematologie.”

Benieuwd of de verwerpers van de BOP-motie deze boodschap ook zullen kwalificeren als een afkomstig uit het kleinste kamertje. Ik heb ze er nog niet over gehoord…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

 

Volkskrant 28-11-2016

Enkele ‘politieke’ twitterberichten

Spelen op gemalen autobanden

img_-xsc47r

Op 5 oktober jl. stelde de BOP-fractie schriftelijke vragen naar aanleiding van de gezondheidsrisico’s die kleven aan het spelen op kunstgrasvelden waarop  rubbergranulaat – tot korrels vermalen autobanden – is aangebracht. Het college beantwoordde de vragen op 2 november.  De beantwoording van het college heeft onze ongerustheid niet weg kunnen nemen. Het RIVM raadt kinderen aan niet te spelen met de rubberkorrels en adviseert kinderen na het sporten te douchen en schone kleren aan te trekken. Het mag duidelijk zijn dat schoolkinderen van de Noorderbreedte die dagelijks spelen op het Cruyff Court dit advies niet (kunnen) opvolgen.

Wetenschappers, waaronder de aan de Universiteit Utrecht verbonden toxicoloog Martin van den Berg, stellen dat rubbergranulaat veel meer schadelijke stoffen bevat dan volgens de Europese richtlijnen veilig wordt geacht.

De BOP is van mening dat ook inzake het gebruik van rubbergranulaat het beter voorkomen is dan genezen. Daarom wordt het college op 23 november 2016 middels een motie verzocht om ongeacht de uitkomsten van het nieuwe RIVM-onderzoek op zo kort mogelijke termijn het rubbergranulaat van het Cruyff Court te verwijderen en over te gaan tot het aanbrengen van alternatieve  milieu- en gezondheidsvriendelijke korrels. De motie is mede ondertekend door de fracties van GroenLinks, LTS en CU-SGP.

Erkan Çelikkaya

 

BOP motie Cruyff Court

Beantwoording BOP vragen inzake Cruyff Court

Vragen BOP inzake Cruyff Court

 

 

 

Oplossing zonder problemen

Berg| sept. 2013

Kunstgras heb ik altijd geassocieerd met chique hockeyverenigingen. Maar die tijd lijkt voorbij. Terwijl de gemeente door de bezuinigingen steeds minder geld heeft te besteden, wil zij een ton steken in een kunstgrasveld aan de Prof. Krabbelaan. De grasmat ziet er slecht uit en zal nog meer te lijden krijgen door het grotere aantal schoolkinderen dat er vanaf 2015 gebruik van gaat maken.
Het moet allemaal snel, snel gebeuren, omdat de Cruyff Foundation er nu 20.000 euro in wil steken. Deze bedragen staan niet in verhouding tot elkaar.
Vervanging door kunstgras is ‘noodzakelijk’ staat in de Baarnsche Courant. De grasmat ligt er slecht bij. Een foto in de krant toont een kaal doelgebied.
Ik kan me niet anders herinneren dan dat doelgebieden uitgetrapt zijn. Dat hoort er gewoon bij.
Zelf voetbalde ik als kind op een zompig trapveldje achter de Doormanlaan. Als kind maal je niet om modder. Je wilt de bal alleen maar zo hard mogelijk langs je tegenstander schieten. Dat klinische kunstgras in plaats van lekker geurend gras en modder waarin je zo goed kunt slippen, lijkt me ook een stuk minder fijn ravottten.
In mijn tijd had je geen kunstgras en was er dus ook geen ‘noodzaak’ de mat door kunstgras te vervangen. Er was ook geen Cruyff Foundation. Op Studio Sport zagen we Cruijff lekker door het gras sliden, waarbij wel eens een polletje omhoogkwam. Dat werd dan weer netjes aangestampt.
Kunstgras lijkt weer een oplossing, terwijl er geen probleem is. De gemeente verdedigt de uitgave ook door te wijzen op een toenemende bewegingsarmoede onder jong en oud. We moeten meer bewegen, omdat het gezond is (alsof we dat niet weten).
Het is het bevoogdende toontje dat de overheid steeds vaker aanslaat. Datzelfde geldt voor het argument dat sport de gelegenheid biedt om elkaar te ontmoeten, wat we naar de zin van burgemeester en wethouders dus blijkbaar ook te weinig doen…
Er zijn trouwens in Baarn meer dan genoeg mogelijkheden om te sporten en te bewegen.
Hoe ontstaat zo’n idee, vraag je je af. Moet elk potje geld gepakt worden? Ook als de gemeente hierop moet toeleggen?
In plaats van zich te bemoeien met onze privéaangelegenheden zou de gemeente er beter aan doen het eigen gedrag eens onder de loep te nemen en zich af te vragen of ze het (schaarse) gemeentegeld wel nuttig besteedt.