Tagarchief: breuk

D66 Baarn breekt met coalitie

5 maart 2015

Vanavond 5 maart 2015 heeft de fractie van D66 besloten zich terug te trekken uit het college. De fractie van D66 geeft te kennen een gebrek aan vertrouwen te hebben in de verdere samenwerking met de BOP, GroenLinks en PvdA.

De BOP, onder wiens leiding de coalitie tot stand is gekomen, betreurt deze gang van zaken ten zeerste.  D66 schrijft in haar verklaring dat zij onvoldoende voortgang ziet in de uitvoering van het coalitieakkoord en constateert dat de nodige energie ontbreekt bij de coalitiepartners.

De BOP herkent zich in het geheel niet in deze lezing van D66. Met veel energie, enthousiasme en oog voor de inwoners van Baarn heeft deze coalitie de overgang van WMO en jeugdzorg naar de gemeente voorbereid en in gang gezet, en wordt  er veel energie gestoken in een aantal lastige dossiers.

Binnen het college bleken er de afgelopen maanden samenwerkingsproblemen met D66 wethouder Rudolph Vermeer. BOP-wethouder Kees Koudstaal en de overige wethouders hebben zich tot het uiterste ingespannen om deze problemen op te lossen.  Het spijt de BOP dat D66 aangeeft dat interne verdeeldheid bij een van de coalitiepartners de reden is om met de coalitie te breken, en tegelijkertijd meedeelt dat D66 wethouder Rudolph Vermeer met onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden neerlegt.  BOP, GroenLinks en PvdA hebben zich unaniem achter deze coalitie geschaard. De BOP betreurt de eenzijdige stap van D66 om de coalitie te verlaten.

Wij beraden ons op de te nemen vervolgstappen.