Tag archieven: BOP

Nieuwjaarsreceptie

Kees-Erkan

Wethouder Koudstaal in een geanimeerd gesprek met raadslid Erkan Cellikaya

Raadslid Bram van Ommen in gesprek met fractievoorzitter Cok de Zwart en onze penningmeester Mathijs van den Berg

Raadslid Bram van Ommen in gesprek met fractievoorzitter Cok de Zwart en onze penningmeester Mathijs van den Berg

 

Bestuur|11-1-2015

Op vrijdag 9 januari heeft de BOP haar jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Nadat de voorzitter Hans van der Hoorn de leden in een korte toespraak een ieder een gelukkig en voorspoedig, maar vooral gezond 2015 had toegewenst hebben wethouder en fractieleden de leden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in politiek Baarn. Deze zijn voor het komende jaar niet gering: denk aan afwikkeling Wintertuin, gasverdeelstation en Kooyhoek/Parkeerterrein Laanstraat. Alle 3 deze zaken zijn erfenissen van het vorige college.

 

Het topje van de piramide

Human-Pyramid

Marjo| 31-12-2014

Iedereen die, ook al is het zijdelings, te maken heeft met de zorg en met de verschuiving van verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar de gemeente, heeft de afbeelding wel eens gezien. Aan de hand van een piramide wordt inzichtelijk gemaakt dat in het topje van de piramide de specifieke zorg zit: begeleid wonen, pleegzorg, individuele dagbesteding, behandeling en therapie, etc. Voor Baarn is de piramide hier te vinden.

Bij een toelichting op de piramide wordt meestal ook in een adem gemeld dat deze zorg het meeste geld kost. Logisch, want het gaat om mensen, en heel vaak om kinderen, die heel specifieke en intensieve zorg nodig hebben. De verhalen over deze intensieve zorg blijven meestal abstract. Het wordt pas echt concreet als het om je eigen kind gaat dat bijvoorbeeld meervoudig gehandicapt is, of om je partner die na een hersenbloeding een ander mens lijkt te zijn geworden.

Als raadslid is het niet altijd makkelijk steeds de individuele mensen die zorg nodig hebben voor ogen te houden. Daarom ging ik graag in op de uitnodiging om eens een half dagje mee te draaien in een gezinshuis in de regio. Dat was op zijn minst de moeite waard, maar vooral ook confronterend: vijf kinderen, waarvan drie uit hetzelfde gezin; allemaal beschadigd en allemaal liefdevol opgevangen. De gezinsmoeder vertelde iets over hun achtergrond. Nuchter, zonder opsmuk. Bijna tussen neus en lippen door kreeg ik te horen hoe drie kinderen uit één gezin uit hun huis waren gehaald, omdat moeder aan de drugs is, vader drinkt en vuurwapengevaarlijk is. Hoe verwaarloosd de kinderen waren en hoe ze die eerste avond in het gezinshuis als bange vogeltjes op de bank zaten. Hoe groot hun achterstand was. Ik kreeg te horen hoe een ander kind er op zijn derde getuige van was dat zijn vader op zijn moeder schoot en hoe het kind nergens te handhaven leek. En ik zag nu een gezin waarin de kinderen – tussen 9 en 16 jaar – na school thuiskomen, zelfstandig naar het dorp fietsen om een boodschap te doen, naar de knutselclub gaan, mij meetrekken naar buiten om hun diabolokunstjes te laten zien, en hoe de oudste jongen bijna zelfstandig het avondeten klaarmaakt. En hoe ze er tijdens het eten op los kletsen, van alles willen weten, grapjes maken. Een gewoon gezin zou je bijna denken. Ik hoorde ook de verhalen over zorgaanbieders en over de bezuinigingen die ook bij deze vorm van zorg zijn doorgevoerd en vaak de werkvloer rechtstreeks raken. Ook die verhalen worden zonder opsmuk verteld. En misschien komt het juist daardoor harder aan. Als ik na het avondeten afscheid neem, ben ik diep onder de indruk. Van deze gezinsouders die zonder poeha of blabla de juiste dingen doen om de kinderen vertrouwen te geven; van de veerkracht van deze kinderen die je een gelukkige toekomst gunt.

Vanaf morgen, 1 januari 2015, zijn de gemeenten aan zet. Ook de gemeente Baarn. De voorbereidingen zijn afgerond. Met de BOP in het college kunnen wij hier nadrukkelijk ons stempel drukken. Nu komt het aan op de uitvoering – die altijd beter zal kunnen. Daar zullen wij als BOP alert op blijven.

Wie zijn of haar ervaringen met ons wil delen is welkom. Wij horen uw verhalen graag. Om ons bij de les te houden en niet te vergeten dat uw zorg ook onze zorg is.

Oplossing zonder problemen

Berg| sept. 2013

Kunstgras heb ik altijd geassocieerd met chique hockeyverenigingen. Maar die tijd lijkt voorbij. Terwijl de gemeente door de bezuinigingen steeds minder geld heeft te besteden, wil zij een ton steken in een kunstgrasveld aan de Prof. Krabbelaan. De grasmat ziet er slecht uit en zal nog meer te lijden krijgen door het grotere aantal schoolkinderen dat er vanaf 2015 gebruik van gaat maken.
Het moet allemaal snel, snel gebeuren, omdat de Cruyff Foundation er nu 20.000 euro in wil steken. Deze bedragen staan niet in verhouding tot elkaar.
Vervanging door kunstgras is ‘noodzakelijk’ staat in de Baarnsche Courant. De grasmat ligt er slecht bij. Een foto in de krant toont een kaal doelgebied.
Ik kan me niet anders herinneren dan dat doelgebieden uitgetrapt zijn. Dat hoort er gewoon bij.
Zelf voetbalde ik als kind op een zompig trapveldje achter de Doormanlaan. Als kind maal je niet om modder. Je wilt de bal alleen maar zo hard mogelijk langs je tegenstander schieten. Dat klinische kunstgras in plaats van lekker geurend gras en modder waarin je zo goed kunt slippen, lijkt me ook een stuk minder fijn ravottten.
In mijn tijd had je geen kunstgras en was er dus ook geen ‘noodzaak’ de mat door kunstgras te vervangen. Er was ook geen Cruyff Foundation. Op Studio Sport zagen we Cruijff lekker door het gras sliden, waarbij wel eens een polletje omhoogkwam. Dat werd dan weer netjes aangestampt.
Kunstgras lijkt weer een oplossing, terwijl er geen probleem is. De gemeente verdedigt de uitgave ook door te wijzen op een toenemende bewegingsarmoede onder jong en oud. We moeten meer bewegen, omdat het gezond is (alsof we dat niet weten).
Het is het bevoogdende toontje dat de overheid steeds vaker aanslaat. Datzelfde geldt voor het argument dat sport de gelegenheid biedt om elkaar te ontmoeten, wat we naar de zin van burgemeester en wethouders dus blijkbaar ook te weinig doen…
Er zijn trouwens in Baarn meer dan genoeg mogelijkheden om te sporten en te bewegen.
Hoe ontstaat zo’n idee, vraag je je af. Moet elk potje geld gepakt worden? Ook als de gemeente hierop moet toeleggen?
In plaats van zich te bemoeien met onze privéaangelegenheden zou de gemeente er beter aan doen het eigen gedrag eens onder de loep te nemen en zich af te vragen of ze het (schaarse) gemeentegeld wel nuttig besteedt.

BOP Baarn

 

De oprichting
De BOP is in 2002 opgericht met de bedoeling een frisse wind door de Baarnse lokale politiek te laten waaien. Wat in 2002 niet lukte, hopen we bij de gemeenteraads-verkiezingen in 2006 wel te realiseren: het in de wacht slepen van een aantal raads-zetels.
Waarom wil de BOP in de gemeenteraad?
De BOP is opgericht door Baarnaars die zich ernstige zorgen maken over de politieke ontwikkelingen in hun gemeente. Wij hebben geconstateerd dat er een geweldige kloof bestaat tussen het gemeentebestuur en de inwoners van Baarn. In dit verband hoeven we alleen maar te wijzen op de recente ontwikkelingen rond de Nieuwe Oosterhei en de Vogelbuurt.
Bij de vorige verkiezingen kozen Baarnaars massaal voor Hart voor Baarn. De BOP sprak toen de hoop uit dat deze nieuwe lokale partij haar belangrijkste verkiezingsbelofte – het dichten van de kloof tussen de gemeente en haar inwoners – in de praktijk zou gaan waarmaken. De afgelopen jaren hebben echter laten zien dat deze partij daarin niet is geslaagd. Wij van de BOP zien deze ontwikkeling met lede ogen aan en wij zijn dan ook van mening dat onze partij noodzakelijk is om het politieke klimaat in Baarn echt te verbeteren.Geen grote, kostbare verbouwingen
De BOP ziet Baarn als een ‘huis’ waarin prettig gewoond moet kunnen worden. Dat huis behoeft geen grote en/of kostbare verbouwingen te ondergaan. Onderhoud is een andere zaak. Dat moet goed en efficient gebeuren. Het huidige gemeentebestuur schiet daarin ernstig tekort. Denkt u in dit verband alleen maar aan het achterstallig onderhoud aan het oude gemeentehuis (begroot op tenminste ANDERHALF MILJOEN EURO), om over de geldverslindende plannenmakerij rond herinrichting van de Brink nog maar te zwijgen. In het voortraject is volgens berichtgeving in de media al meer dan 1 MILJOEN EURO uitgegeven. Ook het onderhoud aan straten, pleinen en (fiets)paden schiet in de beleving van de burgers van Baarn ernstig tekort.

Wie zijn wij?
Initiatiefnemers van de BOP Baarn zijn Kees Koudstaal, Ted van der Meer en Cok de Zwart. Wij hebben met elkaar gemeen dat wij al jarenlang in Baarn wonen, van onze gemeente houden en vinden dat het anders kan en beter moet. Daar willen wij ons ten volle voor gaan inzetten.