Tag archieven: Bestuur

Over de rol van de BOP toen, nu en straks

In maart 2018 vinden er verkiezingen plaats voor een nieuwe gemeenteraad. Om die opnieuw sterk in te kunnen gaan is de BOP op zoek naar betrokken inwoners die zich kunnen vinden in haar uitgangspunten en een actieve rol willen spelen binnen de partij. 

De BOP is in 2001 opgericht met feitelijk maar één oproep aan de kiezer: Stem nuchter, stem BOP. Voor een beter Baarn! In 2002 slaagde de BOP er niet in een zetel in de raad te bemachtigen. Toen was het nieuwkomer Hart voor Baarn die maar liefst zeven zetels in de wacht wist te slepen. Die partij ging vervolgens een samenwerking aan met de VVD en bij de verkiezingen van 2006 was er van Hart voor Baarn nog maar weinig over…

De BOP behaalde bij de verkiezingen in 2006 één zetel, vier jaar later waren het er drie en bij de verkiezingen van 2014 zag de partij met vier zetels zelfs de meeste stemmen op haar uitgebracht. Vanuit die positie wist de BOP een samenwerking tot stand te brengen met D66, GroenLinks en de PvdA. Dat heeft de BOP geweten! Terwijl door het college goede stappen vooruit werden gezet ontstonden er ook samenwerkingsproblemen met de D66-wethouder. Dit leidde uiteindelijk tot een vertrouwenscrisis. De door de VVD geleide oppositie greep de gelegenheid aan om via de rechterflank van D66 een pact te smeden met het CDA en de ChristenUnie/SGP. Zo werd de BOP uit het collegezadel gewipt en kon de VVD terugkeren in een positie die zij als vanzelfsprekend ervaart.

Hoe verder

De huidige fractie van de BOP is er met het bestuur en de leden van de partij van overtuigd dat er in Baarn ook ná maart 2018 behoefte bestaat aan een partij die zich kritisch en onafhankelijk opstelt binnen en buiten de gemeenteraad. De huidige coalitiepartijen vinden dat het in Baarn allemaal wel goed gaat en dat waar het de ‘foutjes’ uit het verleden betreft het huidige gemeentebestuur dit prima aan het oplossen is. ‘Op volle kracht vooruit’ luidt het motto, op weg naar een toekomstbestendig Baarn met onder andere honderden nieuw gebouwde woningen op de Noordschil, pal naast de A1. Dat de BOP daar, net als acht jaar geleden, anders over denkt moge duidelijk zijn.

Daar waar andere partijen druk doende zijn met het opstellen van verkiezingsprogramma’s die bol staan van beloftes, kent de BOP feitelijk maar één belofte aan de kiezers: vanuit onze passie voor Baarn en haar inwoners blijven wij ons sterk maken voor een kwalitatief sterk gemeentebestuur. Dat wij hierbij oog en oor hebben voor sociale cohesie, zorg voor ouderen en jongeren, duurzaamheid, het groene karakter van ons dorp, kunst & cultuur, goed onderhoud van groen en straten is zo vanzelfsprekend dat het bijna overbodig is dat te melden.

Voelt u zich aangetrokken tot het gedachtengoed van de BOP en zou u zich bovendien in politieke zin actief willen inzetten voor een beter Baarn, meldt u dan aan als lid. Of wilt u eerst een gesprek? Bel dan met ondergetekende: 0646633954 en we maken een afspraak.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Nieuwjaarsreceptie

Kees-Erkan

Wethouder Koudstaal in een geanimeerd gesprek met raadslid Erkan Cellikaya

Raadslid Bram van Ommen in gesprek met fractievoorzitter Cok de Zwart en onze penningmeester Mathijs van den Berg

Raadslid Bram van Ommen in gesprek met fractievoorzitter Cok de Zwart en onze penningmeester Mathijs van den Berg

 

Bestuur|11-1-2015

Op vrijdag 9 januari heeft de BOP haar jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Nadat de voorzitter Hans van der Hoorn de leden in een korte toespraak een ieder een gelukkig en voorspoedig, maar vooral gezond 2015 had toegewenst hebben wethouder en fractieleden de leden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen in politiek Baarn. Deze zijn voor het komende jaar niet gering: denk aan afwikkeling Wintertuin, gasverdeelstation en Kooyhoek/Parkeerterrein Laanstraat. Alle 3 deze zaken zijn erfenissen van het vorige college.