Tagarchief: Baarnse bos

Over draagvlak en het Baarnse Bos

Marjo | 26-10-15

Het Baarnse Bos is een geliefde wandelplek voor inwoners van Baarn en Soest. Geen wonder dat veel gebruikers zich betrokken voelen bij ‘hun’  bos en moeite hebben met de wijze waarop Staatsbosbeheer het herstel van een aantal historische elementen van dit rijksmonument aanpakt. In fase 1 is de Grote Kom gereconstrueerd waarbij  de oorspronkelijke vorm is teruggebracht. Een goed idee om de oorspronkelijke vorm weer duidelijk zichtbaar te maken. Maar helaas zijn de gebruikers, de Baarnse inwoners, niet bij het project betrokken. Met als resultaat een ontwerp met steile taluds, scherpe hardstenen randen en een waterniveau waarbij kleine zoogdieren en amfibieën niet of nauwelijks uit het water kunnen komen.  Geen plek waar het voor kinderen en dieren langs de waterrand goed toeven is.

Je zou zeggen dat Staatsbosbeheer deze tekortkomingen bij een volgend project zou proberen te vermijden. Maar ook bij de plannen voor de reconstructie van de Kleine Kom werden gebruikers niet betrokken en aan het ontwerp kleefden dezelfde bezwaren.  De gebruikers die hun ongenoegen hierover uitten, werden afgedaan als een groep lastige hondenbezitters die vooral niet moesten zeuren, maar juist blij en dankbaar moesten  zijn dat er tenminste weer water in de Linde Kom terugkomt. Want als Staatsbosbeheer haar oorspronkelijke plan had uitgevoerd was de Linde Kom verworden tot een betonnen amfitheaterachtige constructie – zonder water.  Niet bepaald cultuurhistorisch verantwoord.  Gelukkig vonden de gemeente Baarn en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed dat geen goed idee. En ja, onder druk van de Facebookgroep ‘Behoud de Kleine Kom’ deed Staatsbosbeheer enkele concessies en werd het ontwerp ten slotte toch enigszins aangepast. Maar het is onbegrijpelijk dat zelfs die simpele aanpassingen niet al direct in het ontwerp waren meegenomen.

En of Staatsbosbeheer cultuurhistorie en natuur nou echt belangrijk vindt? Daar blijkt in ieder geval niets van bij de nieuwe entree bij De Generaal: daar heeft een ware kaalslag plaatsgevonden en is een heel stuk bos gekapt. Waarom? Niet vanwege de historie. Er hebben daar vanaf de eerste bosaanplant altijd bomen gestaan. Met eenvoudig onderhoud had de overtollige ondergroei aangepakt kunnen worden, had het paadje tussen het Toeristisch Informatie Punt en het wandelpad goed begaanbaar gemaakt kunnen worden en was de kap van veel gezonde bomen niet nodig geweest . Nu is er een flinke hap uit het bos genomen voor een nieuwe entree die het geometrisch patroon van het bos geweld aandoet.  Er ligt een kronkelig pad dat niet past bij de overige rechte hoofdpaden en er worden rododendrons aangeplant, struiken die oorspronkelijk  nooit in dit bos hebben gestaan. Met dit nieuwe open stuk lijken vooral de eigenaar en uitbater van De Generaal gebaat. Dit biedt  immers mogelijkheden voor een ruimer terras dat niet meer in de schaduw ligt van al die vervelende bomen.  Veel van de bezoekers van het bos van binnen en buiten Baarn zullen daar een hapje en een drankje nuttigen en daarna per fiets of auto huiswaarts keren. Want dat deze entree bijdraagt aan de 20.000 extra voetstappen in het centrum van Baarn, zoals de fractievoorzitter van de VVD tijdens het debat hierover in de raad betoogde, dat lijkt me een staaltje wensdenken dat niet op enige realiteit is gestoeld.

De BOP stemt dan ook tegen het raadsvoorstel om als gemeente € 30.000,– gemeenschapsgeld bij te dragen aan dit project.