Tag archieven: Baarn

Op stap met de boa’s van Baarn

Bram, Erkan en Marjo| 5-2-2015

Afgelopen week liepen drie fractieleden van de BOP mee met de boa’s van Baarn. Op 5 november vorig jaar hebben de twee boa’s een presentatie gegeven in de gemeenteraad over hun werkzaamheden. Naar aanleiding daarvan zijn alle raadsleden in de gelegenheid gesteld eens mee te kijken.

De middag begon in de Laanstraat. Diverse fietsers werden aangesproken en tot lopen gemaand, een enkele foutparkeerder kreeg een boete. In de blauwe zone op de parkeerplaats en op de Brink werd gecontroleerd op de parkeerschijf.

De Javalaan is op dit moment wegens werkzaamheden afgesloten voor verkeer. Ook de Kettingweg is afgesloten. Het gevolg is dat automobilisten door de Nicolaas Beetslaan naar de Vondellaan rijden en het laatste stukje tegen het verkeer in richting Stationsweg nemen. Dat scheelt in reistijd, maar het mag niet. In korte tijd zijn daar enkele automobilisten aangehouden. In de Lage Vuursche werd gecontroleerd op vooral afgelegen parkeerterreinen. Helaas zijn auto’s daar vaak het doelwit van georganiseerde bendes en autokraken. De boa’s zijn buitengewoon alert op zaken die er niet thuis horen. Waar nodig worden kentekens nagevraagd bij de meldkamer van de politie. Zo kon donderdag na een korte achtervolging snel duidelijkheid verkregen worden of het om een geregistreerde auto ging.

De samenwerking met de politie is goed. Beide organisaties hebben hun eigen taken, maar waar nodig en mogelijk bieden ze elkaar ondersteuning. Vrijdagavond op het politiebureau werden snel wat observaties en ervaringen uitgewisseld tussen de boa’s en de politie. Het is daarom goed voor Baarn dat het politiebureau open blijft en zelfs een centrale rol in de regio krijgt. Kleine bureau’s gaan dicht, vanuit Baarn worden dan Soest, Soesterberg, De Bilt, Eemnes en Bunschoten bediend.

Tijdens een ronde door het buitengebied van Baarn, door de polder langs het Zuidereind, door Eembrugge en langs de Oud Eemnesserweg, bleek de goede samenwerking tussen politie en boa’s. De politie hield een verkeerscontrole op de Weg over Anna’s Hoeve. Een automobilist die de controle wilde ontlopen werd in samenwerking met de Baarnse boa’s aangehouden in het bos.

Wat ons duidelijk is geworden is dat de boa allang geen Melkertbaan meer is, laat staan een veredelde parkeerwachter. Ze hebben de functie en nagenoeg dezelfde bevoegdheden als een wijkagent. Het zijn de ogen en oren van Baarn. Ze  brengen de overlast in kaart en treden waar mogelijk op. Een vaak gehoorde klacht is dat ze niet voldoende zichtbaar zijn in Het do. Omdat hun werk risico’s met zich meebrengt moeten ze vaak met z’n tweeën tegelijk werken. Omdat ook in de Lage Vuursche en Eembrugge  gesurveilleerd wordt, zijn ze niet altijd even goed zichtbaar in het straatbeeld van Baarn.

Wij hebben het als een nuttige en leerzame aanvulling op ons raadswerk ervaren.

Oplossing zonder problemen

Berg| sept. 2013

Kunstgras heb ik altijd geassocieerd met chique hockeyverenigingen. Maar die tijd lijkt voorbij. Terwijl de gemeente door de bezuinigingen steeds minder geld heeft te besteden, wil zij een ton steken in een kunstgrasveld aan de Prof. Krabbelaan. De grasmat ziet er slecht uit en zal nog meer te lijden krijgen door het grotere aantal schoolkinderen dat er vanaf 2015 gebruik van gaat maken.
Het moet allemaal snel, snel gebeuren, omdat de Cruyff Foundation er nu 20.000 euro in wil steken. Deze bedragen staan niet in verhouding tot elkaar.
Vervanging door kunstgras is ‘noodzakelijk’ staat in de Baarnsche Courant. De grasmat ligt er slecht bij. Een foto in de krant toont een kaal doelgebied.
Ik kan me niet anders herinneren dan dat doelgebieden uitgetrapt zijn. Dat hoort er gewoon bij.
Zelf voetbalde ik als kind op een zompig trapveldje achter de Doormanlaan. Als kind maal je niet om modder. Je wilt de bal alleen maar zo hard mogelijk langs je tegenstander schieten. Dat klinische kunstgras in plaats van lekker geurend gras en modder waarin je zo goed kunt slippen, lijkt me ook een stuk minder fijn ravottten.
In mijn tijd had je geen kunstgras en was er dus ook geen ‘noodzaak’ de mat door kunstgras te vervangen. Er was ook geen Cruyff Foundation. Op Studio Sport zagen we Cruijff lekker door het gras sliden, waarbij wel eens een polletje omhoogkwam. Dat werd dan weer netjes aangestampt.
Kunstgras lijkt weer een oplossing, terwijl er geen probleem is. De gemeente verdedigt de uitgave ook door te wijzen op een toenemende bewegingsarmoede onder jong en oud. We moeten meer bewegen, omdat het gezond is (alsof we dat niet weten).
Het is het bevoogdende toontje dat de overheid steeds vaker aanslaat. Datzelfde geldt voor het argument dat sport de gelegenheid biedt om elkaar te ontmoeten, wat we naar de zin van burgemeester en wethouders dus blijkbaar ook te weinig doen…
Er zijn trouwens in Baarn meer dan genoeg mogelijkheden om te sporten en te bewegen.
Hoe ontstaat zo’n idee, vraag je je af. Moet elk potje geld gepakt worden? Ook als de gemeente hierop moet toeleggen?
In plaats van zich te bemoeien met onze privéaangelegenheden zou de gemeente er beter aan doen het eigen gedrag eens onder de loep te nemen en zich af te vragen of ze het (schaarse) gemeentegeld wel nuttig besteedt.