Svp geen toekomstmuziek op terrein bomencentrum

Vorig jaar november kregen de plannenmakers voor een mediapark op het aan de Zandheuvelweg gelegen Bomencentrum Nederland (van Hans Blokzijl) n.a.v. een publicatie in de Gooi en Eemlander van ons het advies die plannen niet verder uit te werken. Ze zouden gelet op de vigerende beleidsregels aangaande hoe om te gaan met het gebied gelegen binnen het  Natuurwerkwerk Nederland geen schijn van kans maken. In de Baarnsche Courant van jl. 14 februari komt de initiatiefnemer van het mediapark, de heer Dorland, aan het woord.

Baarnsche Courant

Hij laat weten dat zijn bedachte Media Park Baarn  niet zomaar een idee is. Het biedt naar zijn zeggen ongekende economische mogelijkheden. Baarn zou er “een enorme stap voorwaarts” mee zetten en zich ermee kunnen “profileren als een moderne, vooruitstrevende gemeente”. De initiatiefnemer laat weten, dat het nabij het bomencentrum gelegen Kasteel Groeneveld met zijn eeuwenoude bossen een spreekwoordelijke exponent is van het ‘oude’ Baarn. De komst van een mediapark zou laten zien dat Baarn geen ingeslapen dorp is dat voornamelijk bekendheid geniet vanwege de uitgestrekte natuur, koninklijke domeinen en lommerrijke villawijken. Neen, Baarn zou zich ontpoppen als een bruisende gemeente, waar creativiteit, innovatie en ondernemerschap alle ruimte krijgen. Het interview lezend zou je warempel de indruk krijgen dat de initiatiefnemer leentjebuur heeft gespeeld bij de eigenaar van Paleis Soestdijk. Maar alle gekheid op een stokje. Een mediapark met radio- en televisiestudio’s, een theater, hotel en conferentiecentrum, expositieruimten, en wonen en zorg, is net als destijds de wilde droom voor een recreatiepark langs de Eem, verre van realistisch. Initiatiefnemer Dorland zou er goed aan doen de Kernrandzonevisie Drakenburgergracht (30 juli 2015) er op na te slaan om erachter te komen zijn plan daar een mediapark te ontwikkelen op voorhand een kansloze onderneming is.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

 

Mediapark op terrein Bomencentrum is een illusie