‘Stroomhuisje’ Stedin in meerdere opzichten misplaatst

Met grote verbazing nam de BOP afgelopen woensdag kennis van een bericht in de Gooi en Eemlander over de plaatsing van een ‘Stedin-stroomhuisje’  pal voor de monumentale Pauluskerk op de Brink. Bij het zien van de bij het artikel geplaatste foto was de eerste gedachte die in ons opkwam, dit kan niet waar zijn, hier moet Stedin een fout adres hebben doorgegeven aan de uitvoerder van het werk. Immers, het vierkante bouwsel zorgt voor een grove aantasting van de ruimtelijke kwaliteit van de Brink. Je kunt er nog veel meer woorden aan vuil maken, maar de foto van het object laat meer zien dan woorden kunnen zeggen. Ondertussen staat overduidelijk vast dat Stedin te goeder trouw heeft gehandeld en dat de verantwoordelijkheid van het geplaatste misbaksel volledig kan worden bijgeschreven op het conto van het college.

Wat is het geval?  De besluitenlijst van 22 oktober 2019 meldt dat het college ‘circa 24 m2 gemeentegrond bij de Stationsweg 2’ heeft verkocht aan Stedin om daar plaatsing van een ‘transformatorhuisje’ mogelijk te maken. Met deze wetenschap vraagt u zich wellicht af waarom de BOP toen niet direct bij het college aan de bel heeft getrokken. Het antwoord op die vraag is simpel. Door uitsluitend een link te leggen naar de Stationsweg en de feitelijke kadastrale duiding van de plek, te weten de Brink, niet te noemen wilde het college blijkbaar geen slapende honden wakker maken. Wij nemen het het college kwalijk dat er in dit dossier geen feitelijke voorstelling van zaken is gegeven. Het distributiestation is immers geplaatst voor de Pauluskerk op de Brink en zo had het college het ons inziens naar buiten moeten brengen. In een poging het tij alsnog te keren bereidt de BOP voor de raadsvergadering van komende 25 maart een motie voor. Het stellen van mondelinge of schriftelijke vragen aan het college heeft ons inziens weinig nut, omdat die vragen eerst eind maart beantwoord zullen worden en er pas in april over gedebatteerd kan worden. Met de motie krijgt het college het verzoek om in overleg te treden met Stedin teneinde een nieuwe niet in het oog springende plek te vinden voor het distributiestation. Omdat het uiteindelijk de raad is die het voor het zeggen heeft en ervan uitgaande dat geen zinnig mens zich kan vinden in de nu bedachte plek voor het distributiestation , zou Stedin er verstandig aan doen verdere werkzaamheden aan het distributiestation stil te leggen in afwachting van het resultaat van de uitspraak van de raad…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter