Spelen op gemalen autobanden

img_-xsc47r

Op 5 oktober jl. stelde de BOP-fractie schriftelijke vragen naar aanleiding van de gezondheidsrisico’s die kleven aan het spelen op kunstgrasvelden waarop  rubbergranulaat – tot korrels vermalen autobanden – is aangebracht. Het college beantwoordde de vragen op 2 november.  De beantwoording van het college heeft onze ongerustheid niet weg kunnen nemen. Het RIVM raadt kinderen aan niet te spelen met de rubberkorrels en adviseert kinderen na het sporten te douchen en schone kleren aan te trekken. Het mag duidelijk zijn dat schoolkinderen van de Noorderbreedte die dagelijks spelen op het Cruyff Court dit advies niet (kunnen) opvolgen.

Wetenschappers, waaronder de aan de Universiteit Utrecht verbonden toxicoloog Martin van den Berg, stellen dat rubbergranulaat veel meer schadelijke stoffen bevat dan volgens de Europese richtlijnen veilig wordt geacht.

De BOP is van mening dat ook inzake het gebruik van rubbergranulaat het beter voorkomen is dan genezen. Daarom wordt het college op 23 november 2016 middels een motie verzocht om ongeacht de uitkomsten van het nieuwe RIVM-onderzoek op zo kort mogelijke termijn het rubbergranulaat van het Cruyff Court te verwijderen en over te gaan tot het aanbrengen van alternatieve  milieu- en gezondheidsvriendelijke korrels. De motie is mede ondertekend door de fracties van GroenLinks, LTS en CU-SGP.

Erkan Çelikkaya

 

BOP motie Cruyff Court

Beantwoording BOP vragen inzake Cruyff Court

Vragen BOP inzake Cruyff Court