Rubbergranulaat

Je hoeft geen profeet te zijn om de uitkomst van het debat over het rubbergranulaat op de Baarnse kunstgrasvelden, inclusief het Cruyff Court, te kunnen voorspellen. De in een aangenomen motie vastgelegde opdracht het rubbergranulaat van de velden te verwijderen en te vervangen door een milieuvriendelijk alternatief heeft het college naast zich neergelegd. Samen met de coalitiepartijen VVD en CDA had het college direct al grote moeite met de motie en het weet zich nu gesteund door een onderzoek dat concludeert dat de lagen granulight, lava en zand onder de velden zo goed als schoon zijn. De heer De Kroon van adviesbureau RIET, dat in opdracht van het college het onderzoek liet uitvoeren, gaf tijdens een raadsbijeenkomst aan dat het feit dat er in de lagen onder de velden nagenoeg geen vervuilende stoffen als zink en PAK’s zijn aangetroffen ook iets zegt over de staat van de rubberkorrels. Juist zand en lava zijn in staat stoffen als zink te adsorberen (vast te houden) en het feit dat de kwalijke stoffen daar niet, of vrijwel niet, in zijn aangetroffen zegt iets over de staat van de rubberkorrels op de velden, aldus De Kroon. Hij verwees in dit verband ook naar een onderzoek dat het bureau INTRON in 2007 verrichtte naar de milieu- en gezondheidsaspecten van gemalen rubber van autobanden als instrooimateriaal op kunstgrasvelden. De conclusie van dat onderzoek, dat in opdracht van louter voorstanders van het gebruik van rubbergranulaat werd uitgevoerd (KNVB/ NOC*NSF/ WG materialen/ VACO/ DSM/ RecyBEM /TenCate), is duidelijk: ‘Op basis van de beschikbare literatuur over blootstelling aan rubbergranulaat door inademen, inslikken en huidcontact en aanvullend laboratorium- en veldonderzoek naar blootstelling bij huidcontact concluderen wij, dat er geen sprake is dat significante gezondheidsrisico’s bij sporters door gebruik van instrooirubber uit gemalen autobanden op kunstgrasvelden.’

Het is deze conclusie waar inmiddels door gezaghebbende onafhankelijke wetenschappers grote vraagtekens bij worden geplaatst, maar waar het RIVM nog altijd naar verwijst. Ook vertegenwoordigers van de autobandenbranche en kunstgrasproducenten wapperen er graag mee.

D66, een van de indieners van de motie, is op basis van de uitspraak van de adviseur van bureau RIET, dat gemeenten en sportverenigingen adviseert bij het aanleggen van kunstgrasvelden met als infill rubbergranulaat, inmiddels gekanteld. En dat is op zijn zachts gezegd opmerkelijk. In een uitzending van het journalistieke onderzoeksprogramma Zembla over dit onderwerp komt onder andere bodemdeskundige Theo Edelman aan het woord. Hij is uiterst kritisch over beweringen zoals geuit door de heer De Kroon. Dit soort uitspraken zijn in strijd met alles wat hij tijdens zijn opleiding heeft geleerd en in zijn praktijk heeft gezien, laat de bodemdeskundige ook tegenover ondergetekende weten. Stel dat in plaats van de heer De Kroon Theo Edelman was uitgenodigd om zijn verhaal te doen in de raadszaal, had D66 dan haar rug rechtgehouden?

Niet zelden krijgt een college dat weigert een opdracht van de gemeenteraad uit te voeren te maken met een motie van afkeuring of wantrouwen. Dat ons vertrouwen in het college gedaald is tot beneden het vriespunt mag helder zijn, maar zo’n motie zou in de Baarnse situatie geen schijn van kans maken. Komt nog bij dat het vooral de fracties van D66 en CU/SGP zijn die ons vertrouwen hebben beschaamd. Terugkomen op een mede ondertekende motie op basis van een uitspraak van één niet onafhankelijk te noemen adviseur omdat dit de coalitiebelangen beter dient, dat is pas echt onbetrouwbaar!

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Bronnen;

Adviesbureau R.I.E.T.

Rapportage INTRON 2007

Zembla: Tot op de bodem

D66 stelt vragen aan R.I.E.T.