Rubbergranulaat blijft opspelen…

Het CDA heeft het er maar moeilijk mee dat een raadsmeerderheid koos voor het verwijderen van het rubbergranulaat van de kunstgrasvelden op sportpark Ter Eem en het Cruyff Court bij de aan de Oude Werf gelegen scholen. In de Baarnsche Courant (BC) van maandag 27 februari geeft fractievoorzitter van de gezinspartij Rik van Hardeveld nogmaals blijk van zijn eenzijdige kijk op de zaak. Hij schaart zich net zoals hij dat deed tijdens de raadsvergadering van 22 februari voor de volle honderd procent achter de conclusies van zowel het RIVM en de landelijke GGD. Die meldden dat spelen op gemalen autobanden vooralsnog veilig is.

Dat is zijn goed recht, maar met zijn beschuldiging dat de voorstanders van sanering zich schuldig maken aan paniekvoetbal en het over de balk gooien van geld maakt hij zich schuldig aan vals spel. Nu moet ik zeggen dat ik als lokaal politicus wat dit betreft het nodige gewend ben, maar hoe zal zijn boodschap aankomen bij vaders en moeders die zich wel degelijk ernstige zorgen maken over de kwaliteit van de kunstgrasvelden waar hun kinderen op spelen? Maar goed, de brief van Van Hardeveld vroeg om een reactie onzerzijds en die is te lezen in de BC van vandaag. U treft beide brieven onder dit bericht aan.

Europees Agentschap Chemische Stoffen 

In diezelfde krant verhaalt de redactie uitvoerig over het bericht dat het Finse Onderzoeksbureau ECHA (European Chemicals Agency) op 28 februari de wereld instuurde. Het ECHA sluit aan bij de conclusie van het RIVM dat sporten op kunstgrasvelden veilig is. De Finse onderzoekers benadrukken tegelijkertijd dat de conclusies van hun op literatuur gebaseerde evaluatie ‘voorlopig’ zijn en dat die zullen worden herzien als uit nieuw onderzoek anders blijkt. Wat dit betreft is het van belang te weten dat het ECHA het onderzoek van professor Jacob de Boer van de Vrije Universiteit, van het onderzoek met de visjes, niet heeft meegenomen in de gedane literatuurstudie. Inmiddels is er van Finse zijde wel contact opgenomen met de VU. Op de website van Zembla verklaart professor De Boer dat het ECHA grote belangstelling heeft in zijn  onderzoek en dat hij is gevraagd zijn onderzoeksresultaten naar het ECHA toe te sturen en het agentschap op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen.  Het ECHA sluit niet uit dat de resultaten van het VU-onderzoek zullen leiden tot een ‘herziene versie’ van hun evaluatie, aldus De Boer op de website van Zembla.                                                                                                                                    Er is dus feitelijk niets nieuws onder de zon. Tel daar nog bij op dat ook het ECHA sporters adviseert om na afloop van het spelen op rubbergranulaat goed te douchen, de gedragen sportkleding te wassen en de korrels vooral niet mee naar huis te nemen. Hoezo is er niets aan de hand met het rubbergranulaat?

Kees Koudstaal, fractievoorzitter BOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTV Utrecht Nieuwsuitzending 1 maart 2016

Gooi & Eemlander 1 maart 2017