Renovatie kunstgrasvelden Sportpark Ter Eem (II)

Eind vorig jaar kondigde het college een voor komende zomer geplande renovatie aan van twee op Sportpark Ter Eem gelegen kunstgrasvelden. Getriggerd door een uitzending van Zembla (sept. 2018) , waarin zichtbaar werd dat twee daarin gespecialiseerde Nederlandse bedrijven bij het verwerken van afgedankte kunstgrasmatten alle regels aan hun laars lapten én beelden te zien waren van het Deense recyclingbedrijf Re-Match, dat als enige in Europa zorgdraagt voor vrijwel honderd procent verwerking van kunstgrasmatten, legden wij het college een aantal schriftelijke vragen voor. Zo wilden wij onder meer weten of het college bereid zou zijn de afgedankte kunstgrasmatten te laten recyclen door Re-Match. Met een verwijzing naar Seste, de exploitant van het sportpark, liet het college op 29 januari weten in dezen geen verantwoordelijkheid te dragen. Daar plaatsen wij vraagtekens bij. Als eigenaar van het sportpark en financier van Seste ligt er ons inziens wel degelijk een grote, in elk geval maatschappelijke, verantwoordelijkheid bij de gemeente bij het nemen van beslissingen als deze. 

Het college denkt daar dus anders over en verwijst naar een nog niet door Seste gegeven opdracht aan een aannemer, die de huidige velden zal hergebruiken (infill zand en rubberkorrels) en de oude matten zelf duurzaam zal verwerken. Volgens het college heeft deze aannemer recent ‘samen met enkele partners een eigen productielijn voor het verwerken van kunstgras opgezet’. Ook hier plaatsen wij een kanttekening bij, want voor zover onze informatie reikt, beschikt momenteel geen enkel Nederlands bedrijf over een productielijn die gelijk is aan die van Re-Match. Het kan zijn dat het college hier doelt op een convenant dat kortgeleden is ondertekend door de kunstgrasbranche aangaande de verwerking van oud kunstgras. Als dit het geval is dan is het goed te weten dat een en ander zich nog in een pril stadium van ontwikkeling bevindt. Bovendien is het nog maar de vraag of deze productielijn dezelfde prestaties gaat leveren als de gepatenteerde vrijwel honderd procent recycling die Re-Match biedt.Minder belastend voor het milieu

Over het vervoer van oude kunstgrasmatten naar Denemarken laat het college weten dat dit ’vanuit milieubelasting als er lokaal goede alternatieven zijn’ wordt afgewezen. Dit standpunt wordt op geen enkele wijze met argumenten onderbouwd en het is de vraag of het college beschikbare onderzoeken heeft geraadpleegd. Immers, voor zover onze informatie reikt levert de verwerking van een kunstgrasmat in Denemarken, rekening houdend met het transport van zo’n veld naar Denemarken en afgezet tegen de gangbare wijze van verwerking, juist een CO2-reductie van ruim ruim 3.5 ton! Kennelijk heeft dit feit een rol gespeeld bij de overweging van een aantal gemeenten hun oude kunstgrasmatten wél door Re-Match te laten verwerken.

Gelet op het bovenstaande en in de hoop dat het gemeentebestuur met ons van mening is dat het nastreven van duurzaamheid niet ophoudt bij de gemeentegrens, leggen wij tijdens de raadsvergadering van 20 februari as. een aantal mondelinge (vervolg)vragen voor aan het college.


Antwoorden college op onze eind 2018 gestelde vragen

Laat in elk geval afgedankte kunstgrasmatten verantwoord verwerken

ETV Certification