Pleidooi: Laat Poorthuis intact voor burgerinitiatieven

Om te komen tot wat heet een  ‘duurzame en beheersbare gemeentelijke vastgoedportefeuille’ stelt het college onder andere voor het aan de Kerkstraat gelegen Poorthuis als niet-strategisch vastgoed af te stoten. Het voormalige schoolgebouw van de Kennedy-MAVO wordt momenteel gebruikt als onderkomen voor een aantal klassen van de Aloysiusschool, Lokaal-O, Frontaalkunst en RTV Baarn. De lokale omroep zal op een later moment samen met de Historische Kring waarschijnlijk onderdak krijgen in het pand Hoofdstraat 1. Het is zeer de vraag of particuliere initiatieven als Lokaal-O en Frontaalkunst – en mogelijk andere – een plek kunnen krijgen in het pand Hoofdstraat 1. De grenzen van dat pand zijn immers begrensd. De BOP is van oordeel dat Baarn waar het betreft gemeentelijk maatschappelijk vastgoed niet ruim bedeeld is en ziet het Poorthuis dan ook graag als zodanig gehandhaafd. 

Tijdens de debatraad van 10 november gaf de BOP-fractie dit citaat afkomstig van de website van Lokaal-O ten beste: “Een plek van en voor Baarnaars. LOKAAL-O is een collectief van initiatieven. Je kunt hier tekenen en schilderen, boeken halen in de Buurtbieb, koffie drinken tijdens de inloop-activiteiten. Samen eten, dansen en muziek maken. Talen leren en meedoen met Mooie Ontmoetingen. Je kunt workshops geven, exposities en themabijeenkomsten organiseren. Je buren ontmoeten en je hobby met anderen delen. Dat alles kan voor een kleine bijdrage aan de huisvestingskosten die we met z’n allen betalen.”

Frontaalkunst is in het Poorthuis actief voor mensen met een beperking en biedt hen dagbesteding met kunstzinnige vorming aan. Voor Frontaalkunst is het Poorthuis een ideale plek, omdat het cliëntenbestand gebaat is bij een ruimte in een rustige omgeving met weinig externe prikkels.

Tijdens de raadsvergadering van woensdagavond 24 november dient de BOP een amendement in dat pleit voor het behoud van het Poorthuis als onderkomen voor initiatieven als Lokaal-O en Frontaalkunst. Wij kijken belangstellend naar de uitkomst van de stemming uit.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter