Paleis Soestdijk blijft de gemoederen bezighouden…

Het was een bij tijd en wijlen emotionele raadsvergadering afgelopen woensdagavond 11 maart. Eerstens nam de burgemeester zichtbaar verontwaardigd het woord om aan te geven dat het college grote moeite heeft met een door de stichting De Parel van Baarn aan de gemeenteraad gestuurde brief. Daarin wordt gemeld dat ambtenaren in opdracht van het college van burgemeester en wethouders leugenachtige verklaringen hebben afgelegd aangaande de financiering van het participatietraject Paleis Soestdijk. De burgemeester sloot een gang naar de rechter niet uit. Los van de vraag of het moment van de verklaring goed gekozen was, is het de vraag of het past zo te reageren op een aan de gemeenteraad gestuurde brief waarin burgers gebruikmaken van hun recht op vrije meningsuiting. De gekozen woorden zou je minder tactisch kunnen noemen, maar dat de brief een vinger op de zere plek legt kan de schrijvers niet worden ontzegd. Die gedachte wordt gevoed door de schimmigheid die het college zelf in het leven heeft geroepen door het door bureau Awareness uitgebrachte offertebedrag niet openbaar te maken. Het college beroept zich hierbij op concurrentiebelangen die daardoor geschaad zouden worden. Ook de BOP kan zich daar geen enkele rechtvaardiging bij voorstellen en zal daar dan ook tijdens de raadsvergadering van 25 maart een stevig punt van maken. Als het college inderdaad een gang naar de rechter gaat maken (moet wie A zegt geen B zeggen?) dan lost overigens het geheimhouden van de cijfers zich vanzelf op. Die zullen immers tijdens de rechtszaak zeker op tafel moeten komen. Wat de BOP betreft hoeft daar niet op gewacht te worden, het college is wettelijk verplicht het offertebedrag openbaar te delen met de raad.

“One man show”

Opende de burgemeester de avond met een link naar Paleis Soestdijk, de raadsvergadering sloot af met de behandeling van een raadsinformatiebrief aangaande de benoeming van de oud-burgemeester van Houten, de heer De Jong, om op zoek te gaan naar een oplossing voor het tekort van 11 miljoen euro waar de MeyerBergman Erfgroep Groep (MBEG) zich mee geconfronteerd ziet. Tijdens het bekende vraag-en-antwoordspel tussen een aantal kritische raadsleden en een wethouder die zegt alles te doen in het belang voor de gemeente Baarn deed zich een incident voor waar ikzelf bij betrokken was. Het ontstond tijdens een poging van de voorzitter mij de mond te snoeren en hij daarbij opmerkte dat ik bezig zou zijn met het opvoeren van een one man show. De beoordeling van dit conflict laat ik aan anderen, maar voor mij was de maat even vol en maakte ik van mijn hart geen moordkuil. Zo langzamerhand loopt er ook een andere maat voor de BOP vol. Gelet op dat wat de wethouder wel naar buiten brengt – en dat geldt overigens ook voor de MBEG – over wat zich allemaal afspeelt in de aanloop naar het voorontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed (Paleis) Soestdijk, nemen mijn twijfels toe over de wenselijkheid de toekomst van het paleis en zijn landgoed in handen te geven van de MBEG. Mocht er een oplossing gevonden wordt voor de 11 miljoen euro dan is dat fijn voor de paleiseigenaar, maar als bij de presentatie van het voorontwerpbestemmingsplan blijkt dat men het plan voor een nieuw te bouwen hotel op de Parade niet heeft laten vallen en er vast wordt gehouden aan de extra’s die niet in het oorspronkelijke plan zijn opgenomen – de nieuwbouw van een auditorium, een amfitheater in de paleistuin en het organiseren van grote popconcerten in de voor- en/of achtertuin van het paleis – dan zal de BOP daar sowieso niet mee akkoord gaan.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Dit schrijft de Gooi en Eemlander (13/3/2020):

en dit de Baarnsche Courant:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gooi & Eemlander 21 maart 2020: