Over rechte ruggen en een naamsverwarring

Tijdens de raadsvergadering van 30 mei jl. bleek hoe recht de rug was van het raadslid dat de sleutel in handen had van wel of geen digitale reclamemast op de Noordschil. Gaf de heer Van Ommen middels een stemverklaring in oktober 2016 nog aan dat hij vanwege horizonvervuiling tegen de door VVD en LTS gevraagde zuil was, nu volstond hij met een simpel ‘voor’. De slappe rechtvaardiging van zijn ommezwaai liet hij over aan de fractievoorzitter van zijn huidige partij VoorBaarn. Die trok als buikspreker voor Van Ommen na afloop van de raadsvergadering op Facebook (notabene onder de in deze context aanmatigende titel Stemmen naar eer en geweten) van leer tegen de BOP en een van de tegenstanders van de zuil, de stichting Behoud de Eemvallei. Op één punt heeft Schouten gelijk, ik noemde tijdens de vergadering de LTS als tegenstander van de mast in 2016. Dat was dom, ik had natuurlijk NuBaarn moeten zeggen. Maar met al het geswitch van de heer Van Ommen, eerst BOP, toen NuBaarn en tegenwoordig VoorBaarn én de emotie van het moment was ik de draad van de naamgeving even kwijt… (drie puntjes volstaan meneer Schouten). 

De opmerking van Schouten dat de BOP in 2016 voor de plaatsing van de digitale mast stemde raakt kant noch wal. In een stemverklaring gaf ik toen luid en duidelijk aan dat de BOP vóór een hogere analoge(!) mast was bij Woonwarenhuis Nijhof en tégen de gewraakte digitale reclamemast in kwestie. Wat dat betreft hadden wij dus de handen vrij. Dat gold overigens niet alleen voor de BOP, ook de fracties van het CDA, GroenLinks, NuBaarn en D66-fractievoorzitter Jelle Jonkers stemden destijds tegen de ‘moderne’ digitale reclamemast. Dat al die fracties, de in VoorBaarn opgegane NuBaarn daargelaten, wel hun rug recht hielden getuigt van consequentie en daar doet geld voor de sport niets aan af. Om de woorden van CDA-fractievoorzitter Rik van Hardeveld aan te halen, een goed doel koppelen aan een slecht plan, maakt van zo’n plan geen goed plan.

Vanwege de afwezigheid van een van de leden van de VVD-fractie staakten de stemmen over het voorstel. Op 4 juli wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht. Met het dan complete liberale blok kan bij de voorstanders van de mast alsnog de Vorstelijk Baarn-vlag in top.

Kees Koudstaal


 

 

 

 

 

VoorBaarn op Facebook