Over een overbodige raadsexercitie…

In de klucht die zich afspeelt rond het Arcadeplan namen de fracties van D66, GroenLinks, VoorBaarn, CDA en CU/SGP tijdens de raadsvergadering van jl. 29 januari een motie aan aangaande de door die partijen en projectontwikkelaar JeeGee Vastgoed BV gewenste nieuwbouw van een cultuurhuis aan de Brink. De vijf raadsfracties willen er met assistentie van het college achter komen wat nuchter verstand al op voorhand laat weten: de door hen gedroomde nieuwbouw van een cultuurhuis aan de Brink is een te grote broek voor de gemeente. Immers, ten opzichte van het al bedachte en door de raad genomen besluit dat moet leiden tot vernieuwbouw, uitbreiding en verduurzaming van de huidige Speeldoos, vraagt een nieuw cultuurhuis aan de Brink tenminste een extra investering van rond de 16 miljoen euro. Een kind kan uitrekenen dat de Baarnse gemeentelijke portemonnee de extra uitgaven die zo’n investering met zich meebrengt simpelweg niet kan trekken zonder dat dit leidt tot een verhoging van de OZB en/of bezuinigingen op een aantal fundamentele voorzieningen. De BOP praat hier niet de gezond-verstand-oud-wethouder Theo Stroo na, wij kwamen daar zelf al achter door met een simpele rekenmachine in de hand de gemeentelijke begroting er op na te slaan. De door de voorstanders van nieuwbouw bedachte en naar onze stellige overtuiging overbodige raadsexercitie kost € 25.000 en vangt woensdagavond 5 februari aan in de trouwzaal van het gemeentehuis. De BOP zal dit proces aan zich voorbij laten gaan, want er zijn grenzen aan onze bereidheid om te komen tot een goede samenwerking. We zien in mei wel met welk droomscenario de vijf fracties voor de dag komen…

Kees Koudstaal