Over de digitale reclamemast die er niet komt

‘Laatste akte in soap rond de reclamemast langs de A1’ kopt de Gooi en Eemlander in de editie van 1 december 2018. De krant meldt dat de Stichting Behoud de Eemvallei bezwaar heeft aangetekend tegen het eerder dit jaar door het college genomen besluit een omgevingsvergunning af te geven aan het bedrijf Interbest BV dat een digitale reclamemast langs de A1 nabij de afslag Baarn- Bunschoten wil plaatsen. Terecht meldt de krant dat het een voorzorgsmaatregel van de stichting betreft, immers de gemeenteraad sprak zich afgelopen september al uit tegen de 28 meter hoge digitale reclamemast op de Noordschil en weigerde een zogenoemde Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. Aan dat raadsbesluit lag een motivering ten grondslag die in opdracht van de tegenstanders van de reclamemast (D66, CDA, GroenLinks, CU/SGP en de BOP) op basis van eerder tijdens raadsvergaderingen door hen aangedragen bezwaren was opgesteld door adviesbureau Rho Adviseurs.

Interbest tekent bezwaar aan tegen raadsbesluit

Tegen het besluit van de gemeenteraad géén toestemming te verlenen voor de reclamemast heeft Interbest op 29 november jl. bezwaar aangetekend. Het is aan de gemeenteraad daar in een Nota van zienswijze passend op te reageren. Daarop vooruitlopend wil ik op persoonlijke titel alvast iets kwijt. De opsteller van het bezwaar van Interbest, advocaat R. Van ’t Zelfde, hekelt het feit ‘dat de raadsfracties van D’66, CDA, GroenLinks, CU/SGP en de BOP zich al tegen het verlenen van een vvgb hebben uitgesproken voordat het rapport van Rho Adviseurs is opgesteld’ en dat ‘Rho Adviseurs waarschijnlijk is verzocht om negatief te adviseren over het bouwplan van Interbest en om deze reden dient getwijfeld te worden aan de objectiviteit van het rapport van Rho Adviseurs.’ De advocaat geeft bovendien aan dat ‘Interbest niet uitsluit dat Rho Adviseurs niet objectief en onbevooroordeeld heeft gerapporteerd c.q. dat Rho Adviseurs door de gemeente(raad) doelgericht op pad is gestuurd. Dat zou zo maar ook goed kunnen verklaren waarom het rapport van Rho Adviseurs – doorgaans wel een gerespecteerd adviseur – opmerkelijk veel zwakke c.q. suggestieve punten bevat.’

Blijkbaar heeft de advocaat van Interbest zich onvoldoende verdiept in de materie. Immers, de raad gaf Rho Adviseurs júíst de opdracht een rapport te schrijven op basis van de standpunten die genoemde fracties eerder inbrachten tijdens de diverse raadsbehandelingen aangaande de digitale reclamemast. Het verwijt van mr. Van ’t Zelfde is dan ook op z’n zachtst gezegd niet relevant en daarbij getuigt zijn opmerking, dat Rho Adviseurs planologische onzin verkondigt, van weinig collegiaal respect…

Tenslotte. Het dreigement dat Baarn een miljoenenclaim van Interbest tegemoet kan zien als het niet komt tot een digitale reclamemast op de Noordschil, daar lig ik niet wakker van. Immers, het besluit van de raad geen vvgb voor de reclamemast af te geven berust op goede gronden.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Zienswijze Interbest

Digitale reclamemast opnieuw in de raad