Over de BOP

De BOP is een vereniging met leden. Wilt u ook lid of donateur worden van de BOP? Dat kan!
Vult u het contactformulier in. Lidmaatschapformulier

Giften en donateurs

Ondanks het feit dat landelijke politieke partijen lokaal niet gehouden zijn over een giftenreglement te beschikken, en dat in Baarn ook niet doen, schikt de BOP zich als lokale partij in de regelgeving hieromtrent. Daarmee verklaart zij niet zich te kunnen vinden in dat wat de Wet financiering politieke partijen in dezen voorschrijft. Waarom gelden er voor lokale partijen andere maatstaven dan voor fracties die ook landelijk opereren? Dat lokale partijen meer gevoelig zouden zijn voor belangenverstrengeling gaat in de Baarnse politieke praktijk in elk geval niet op. Omdat lokale partijen in tegenstelling tot de landelijke geen overheidssubsidie ontvangen, begrijpt u dat met het oog op de campagne rond de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 giften zeker welkom zijn! Indien u de activiteiten van de BOP financieel wilt steunen, dan gaan wij graag met u in gesprek.
Een link naar ons giftenreglement treft u hier onder.

Wilt u onze partij steunen, dan kan dat.
Maak uw bijdrage over op bankrekening nummer NL84 ABNA 0621628301 t.n.v. BOP Baarn

Giftenreglement

Geef een reactie