Over de BOP

De BOP is een vereniging met leden. Wilt U zich aansluiten bij de BOP of donateur worden? Dat kan!  Lidmaatschapformulier

Giften en donateurs 

Ondanks het feit dat landelijke politieke partijen lokaal niet gehouden zijn over een giftenreglement te beschikken, en dat in Baarn ook niet doen, heeft de BOP zich als lokale partij te schikken in de landelijke regelgeving hieromtrent. Dat wil niet zeggen dat de BOP zich kan vinden in dat wat de Wet financiering politieke partijen in dezen voorschrijft. Waarom gelden er voor lokale partijen andere maatstaven dan voor fracties die ook landelijk opereren? Dat lokale partijen meer gevoelig zouden zijn voor belangenverstrengeling gaat in de Baarnse politieke praktijk in elk geval niet op. Omdat lokale partijen in tegenstelling tot de landelijke geen overheidssubsidie ontvangen, begrijpt u dat onder andere met het oog op de campagnes rond de gemeenteraadsverkiezingen giften zeker welkom zijn! Indien u de activiteiten van de BOP financieel wilt steunen, dan gaan wij graag met u in gesprek.

Aanvulling 31 oktober 2019

Minister Ollengren van Binnenlandse Zaken heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er meer openheid moet komen over giften die lokale en regionale partijen ontvangen. Door het ontbreken van regelgeving zou corruptie op de loer kunnen liggen. Eerder deze maand kwam naar buiten dat daar in het Haagse gemeentebestuur mogelijk sprake van was. Momenteel onderzoekt het openbaar ministerie de handelwijze van twee ex-wethouders van de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep De Mos inzake vergunningverlening aan een horecaondernemer.

De minister laat weten dat er momenteel door haar ministerie gewerkt wordt aan regelgeving die moet leiden tot meer transparantie over giften die lokale partijen ontvangen. Het is goed te weten dat de BOP sinds haar oprichting in 2002 nooit een gift of donatie heeft ontvangen van derden. Mocht het daar ooit wel van komen dan geldt als meetlat een op 1 juli 2013 openbaar gemaakt Giftenreglement. Het daarin genoemde bedrag van ‘€ 250’ moet inmiddels gelezen worden als ‘€ 200’.

Geef een antwoord