Oud-burgemeester gaat op zoek naar 11 miljoen voor eigenaar Paleis Soestdijk

Vandaag komt RTV-Utrecht met het nieuws dat de oud-burgemeester van Houten, Wouter de Jong (CU), in samenspraak met de gemeente, provincie en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) op zoek gaat naar 11 miljoen euro om het gat mee te dichten dat de begroting van de paleiseigenaar momenteel laat zien. De regionale zender meldt dat het tekort is ontstaan omdat de gemeenteraad en de provincie gelet de natuur- en cultuurhistorische waarden van het gebied niet willen meewerken aan de bouw van een woonwijk in de bossen rond het paleis. Gedoeld wordt op het terrein van de voormalige marechausseekazerne én een ruim daar omheen gelegen bosgebied (Alexanderkwartier) dat een aantal oude bosgroeiplaatsen telt én beschermde diersoorten. Dat zowel de gemeenteraad als de provincie de nodige vraagtekens plaats(t)en bij de plannen van de MBEG klopt. De stelling van de MBEG dat er sprake is van gewijzigde regelgeving is niet waar en behoeft dus enige nuancering.

Te pas en te onpas mekkerde de projectontwikkelaar in de afgelopen maanden via de media dat nieuwe natuurregels van de provincie Utrecht de woningbouw op het Alexanderkwartier zouden frustreren. Het is goed te weten dat er géén sprake is van veranderde en/of nieuwe regelgeving in de provincie Utrecht. Immers, sinds 1 januari 2017 gelden ook voor het Landgoed Soestdijk de Beleidsregels natuur en landschap Provincie Utrecht 2017. Daarin is onder andere vastgelegd dat oude boskernen een hoge waarde hebben en dat er gelet op de biodiversiteitsdoelstellingen zeer terughoudend moet worden omgegaan met het toestaan van vellingen (= kappen van bomen en struiken) in die bosgebieden. In de eveneens op 1 januari 2017 in werking getreden Wet natuurbescherming is vastgelegd dat het niet mogelijk is dergelijke bosbestemmingen te wijzigen in een niet-bosbestemmingen. Conclusie: toen op 20 december 2017 de officiële overdracht plaatsvond van het Landgoed (Paleis) Soestdijk aan de MBEG waren de regels waar de provincie zich op beroept bij haar kritiek op de bouwplannen op het Alexanderkwartier al bijna een jaar van kracht!

‘Geteut’

Toch blijft de paleiseigenaar zijn nood klagen. In het AD van jl. 3 januari zei mevrouw Maya Meijer het zo: “Toen wij het paleis kochten, ging het rijk nog over de natuur, maar vlak daarna is de regie overgegaan van het rijk naar de provincie. Dat kan natuurlijk. Maar het nieuwe college maakte in de loop van 2018 provinciaal beleid voor bosgroeiplaatsen, dat zijn plekken waar al 150 jaar bomen staan. Toen wij het paleis aankochten, waren die plekken er ook al, maar mocht je nog kappen en herplanten. In die geest hebben wij altijd gehandeld.” Ook andere media slikten de woorden van de paleiseigenaar voor zoete koek. Zo schreef bijvoorbeeld de Baarnsche Courant in de editie van 6 januari 2020 in een artikel over de sluiting van Paleis Soestdijk: ‘Deze maand moet eerst duidelijk worden of de provincie de planschade wil vergoeden die is ontstaan doordat de milieuregels aangescherpt en veranderd zijn’. Een dag eerder deed Marc van der Linden in RTL Boulevard ook een duit in het zakje. De royalty-deskundige uitte zijn onvrede over Baarnse en Soester inwoners die massaal in hun tuin klaarstaan met de decibelmeter in de hand om de politie te bellen als Sting optreedt in de tuin van het paleis.  In het januarinummer van het tijdschrift Quote uit het echtpaar zijn frustraties over het ‘geteut’ rond Paleis Soestdijk. “Als je iets goed wil doen in Nederland, is het verbijsterend hoe de samenleving collectief op de rem trapt”. 

Door het steeds wijzen op veranderde regelgeving en lastige omwonenden draagt de MBEG bij aan het negatieve beeld dat in de media postvat over de ‘tegenstanders’ van de door de eigenaar voorgestelde ontwikkelingen op het Landgoed (Paleis) Soestdijk. Hierbij is het goed te weten dat de BOP bij de eerste publieke presentatie van het plan Made by Holland daar vanuit een positieve grondhouding naar heeft gekeken. Echter, de plannen waar de MBEG uiteindelijk mee naar buiten kwam wijken sterk af van het beeld dat eerder door de paleisseigenaar werd geschetst. Zo zouden er 65 woningen gebouwd worden óp het voormalige marechausseeterrein, zou er een hotelvoorziening worden ondergebracht in de bestaande gebouwen tegenover het paleis en op de eerste verdieping van het paleis, zou er aan het paleis geen nieuwbouw plaatsvinden en over popconcerten in de paleistuin werd al helemaal niet gerept. 

Ongevraagd advies

Aan oud-burgemeester De Jong zou ik ongevraagd het advies willen meegeven de plannen die de MBEG publiek maakte vóór en kort nadat het paleis in eigendom was verkregen goed te bestuderen. Hij zal dan onder andere ontdekken dat er door de MBEG gesproken werd over de bouw van 65 woningen óp het marechausseeterrein. Als ik hem was zou ik ook vragen naar het kostenplaatje van het later geplande nieuw te bouwen auditorium én de nieuw bedachte zeer geavanceerde paleisingang. Misschien kan hij dan tot de ontdekking komen dat het door de MBEG ‘verloren’ bedrag van 11 miljoen euro een andere oorzaak kent…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Vraagteken bij verdienmodel Paleis Soestdijk (Volkskrant)

Rupsje Nooitgenoeg