Opnieuw een plan voor een theater in het dorpscentrum

Een paar maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar maakten een aantal betrokken Baarnaars de BOP deelgenoot van hun plan voor een dorpshuis met o.a. een theater en bibliotheek op de locatie van de Arcade tegenover het gemeentehuis. Het plan was niet voorzien van een financiële onderbouwing en er waren op dat moment nog meerdere eigenaren in het spel. De plannenmakers kregen het advies hier meer duidelijkheid over te verschaffen alvorens het plan in te brengen bij de raad en college. Zover kwam het niet, sterker nog, wij vernamen er niets meer van. Nu  is er blijkbaar sprake van één totaaleigenaar van de Arcade en de plannen die hij heeft voor een dorpshuis lijken sterk op het plan dat wij eerder kregen gepresenteerd. Net als toen zijn wij nieuwsgierig naar het totaalplaatje, inclusief de financiële consequenties voor de gemeente. Zolang daar geen zicht op is houden wij de vlag nog even opgevouwen in de kast. Onze omarming van het plan is sterk afhankelijk van het kostenplaatje voor de gemeente. Niet voor niets vonden eerdere plannen voor een theater in het centrum, die steeds om een miljoeneninvestering vroegen van de gemeente, ook in onze ogen geen genade. Bovendien is een aantal kritische kanttekenen op zijn plaats:

  • Past een dorpshuis met daarin minimaal ondergebracht een theater, bibliotheek en volksuniversiteit logistiek op de locatie van de Arcade? Denk hierbij ook aan het aanleveren van decors en andere attributen voor theatervoorstellingen dat vandaag de dag gepaard gaat met grote vrachtwagens en neem daarbij het huidige los- en laadstation bij de Speeldoos in gedachten.
  • Het plan zou ook voorzien in de bouw van een aantal nieuwe winkels. Gelet op het grote aantal winkels dat momenteel leegstaat en/of tijdelijke invullingen kent in de Laanstraat plaatsen wij hier vraagtekens bij.
  • Als het Speeldoosterrein beschikbaar komt voor woningbouw zou die locatie bij uitstek geschikt zijn om er vooral woningen in de sociale sector op te bouwen. De gemeente is immers eigenaar van de Speeldooslocatie. Hoe ziet het woningbouwplan van de ontwikkelaar er uit? 
  • Het onderzoek naar de renovatie en het geschikt maken van de Speeldoos om er ook de bibliotheek in onder te brengen heeft inmiddels € 450.000 opgeslokt. Hoe wordt er omgegaan met die kosten?
  • De huidige Speeldooslocatie is gemeentelijk eigendom en dat biedt zekerheid voor de culturele instellingen die daar een plek krijgen. Het onderbrengen van een theater, bibliotheek en volksuniversiteit onder een particulier dak biedt minder garanties voor de toekomst.
  • Hoe pakt het plan planologisch uit voor de direct omwonenden (Brinkendael, inclusief zo’n 30 garages, heeft de projectontwikkelaar die ook in bezit?) van de Arcadelocatie?

Eerdere plannen

Er is rond de Speeldoos/bibliotheek-besluitvorming een aantal voorstellen aangedragen voor een dorpshuis met theater in het dorpscentrum en dan heb ik niet alleen Tinus Snyders in gedachten. Daarbij werd steevast het argument ingebracht dat dit een geweldige opsteker zou betekenen voor het centrumwinkelgebied. Wij zijn daar niet van overtuigd. Het publiek dat afkomt op een voorstelling in het theater eet hooguit een hapje vooraf in een nabij gelegen horecavoorziening en zal niet zorgen voor de duizenden extra voetstappen die men nodig denkt te hebben voor meer winkelnering. 

Samengevat

De BOP ziet het nieuwste dorpshuisplan met belangstelling tegemoet en wij zullen dat als de financiële gevolgen voor de gemeente bekend zijn op zijn juiste merites beoordelen. Wij zijn benieuwd wat de wethouder er tijdens de raadsvergadering van 3 juli as. over te zeggen heeft. Wij rekenen erop dat het college zich laat leiden door realisme en niet meegaat in de droomwereld van fracties die eerder lieten weten heil te zien in een gemeentelijke miljoeneninvestering in een theatervoorziening in het dorpscentrum. De rente mag dan laag zijn, gratis geld moet echter nog worden uitgevonden en daarbij komt dat megalomaan denken de BOP vreemd is…

Kees Koudstaal