Een openbare reactie op vertrouwelijk geuite kritiek van een sociaal verhuurder

De Baarnsche Courant (BC) meldt in de editie van 15 december jl. de resultaten van een in opdracht van Eemland Wonen ingesteld onderzoek naar de communicatie rond de aangekondigde sloop van de zogenoemde Troelstraatjes. Het was niet de sociale verhuurder die steken liet vallen, neen, het was juist de politiek die ruis op de lijn veroorzaakte. Lokale politici zorgden voor onrust bij de kwetsbare bewoners van het seniorencomplex!

De BOP weerlegde dit verhaal in een ingezonden brief die op 17 december is geplaatst in de BC.
De directie van Eemland Wonen heeft gemeend te moeten reageren met een aan de leden van de gemeenteraad gestuurde vertrouwelijke brief. Wij nemen de beleefdheid in acht die vertrouwelijkheid niet te schenden, maar geven hier wel onze aan de directie van Eemland Wonen gestuurde reactie aan de openbaarheid prijs. Als lezer daarvan zult u aan een half woord genoeg hebben…

Eemland Wonen laat onderzoekers een veer in eigen achterste steken. Over ongeloofwaardigheid gesproken…

Reactie BOP vertrouwelijke brief Eemland Wonen

Reactie oud-lid Raad van Commissarissen Eemland Wonen

Reactie voorzitter BOP…

… en de reactie daar weer op van de heer Pieterse

De reactie van de heer Anders Pieterse tilt de discussie naar een bedenkelijk niveau.                  Het lijkt ons zinloos daaraan een vervolg te geven.

Bestuur BOP