Op de Noordschil moet je niet laten wonen…

Tevredenheid alom binnen het huidige VVD-college over de afgelopen bestuursperiode. Oh, oh,  wat geweldig dat de door de VVD zelf veroorzaakte hoofdpijndossiers zo kordaat zijn aangepakt! Dat is echter nog maar zeer de vraag: of en hoe het met die hoofdpijndossiers gaat aflopen.

Neem het miljoenen euro’s verslindende hoofdpijndossier Herontwikkeling Parkeerterrein Laanstraat. Gesteund door een raadsmeerderheid ging dit college opnieuw in zee met een projectontwikkelaar die zich heeft laten kennen als een onbetrouwbare partner. Een partner die bovendien nog een miljoenenclaim voor de gemeente bij de rechter op tafel heeft liggen! We moeten nog maar zien hoe dat afloopt…

En wat te denken van hoofdpijndossier nummer 1: het bouwen van woningen op de Noordschil? Ooit deed Jan Schaeffer  de uitspraak ’in gelul kun je niet wonen’. In en buiten het gemeentehuis wordt momenteel door de voorstanders van woningbouw op de Noordschil heel wat afgeouwehoerd over de veronderstelde noodzaak  woningen te bouwen op die smalle strook groen langs de drukke A1. Men wil U laten geloven dat géén woningbouw daar zou betekenen dat Baarn afglijdt naar een lagere status met alle afbraak en gevolgen van dien. Wat een flauwekul! Al decennia lang houden voorstanders van al te overdreven woningbouw U voor dat de doemgrens van 24.000 inwoners nabij is. Helemaal niet waar. Tien jaar geleden telde Baarn 24.265 inwoners. Het CBS geeft aan dat de teller in januari 2018 op 24.657 stond. Met de geplande bouw van vele tientallen woningen op de zogenoemde inbreidingslocaties, zal dit aantal de komende jaren eerder dichter in de buurt komen van 25.000 dan de andere kant op, afzakken naar de 24.000-grens.

Schaeffer zou het zo gezegd kunnen hebben: op de Noordschil kun je niet laten wonen! Deelt u dit standpunt, weet dan dat VVD, CDA, D66, PvdA en CU/SGP zekere voorstanders zijn van wonen in een aantoonbaar ongezonde woonomgeving. Volkomen onverantwoord.

Op 21 maart zullen we zien of en hoe de zelfvoldaanheid van dit VVD-college wordt beloond door de Baarnse kiezer.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter/lijsttrekker BOP