Ongehoorde sloop van een monumentale villa

amalialaan_39_1In Baarn is terecht commotie ontstaan over de sloop van een beeldbepalend pand. Het betreft de in 1880 gebouwde villa Amalialaan 39, een vroeger woonhuis dat in de laatste jaren dienst deed als kantoorpand. De Baarnsche Courant meldt op 2 december jl. dat het pand niet meer te redden viel toen bleek dat zowel in de verwarmingsbuizen als in de raamkozijnen asbest aanwezig was. Als Sinterklaas niet voor de deur stond zou je kunnen denken aan een 1-april-grap, want asbest kan door een terzake deskundig bedrijf gewoon worden gesaneerd en afgevoerd. Nee, hier speelt vrees ik iets anders. Vorige maand stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met een nieuwe Visie Wonen. Daarin is vastgelegd dat er in Baarn de komende dertien jaar meer dan duizend woningen bijgebouwd moeten worden. Volgens doemdenkers absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat Baarn wegkwijnt tot een dorpje aan rivier de Eem waar niets meer te beleven valt…

Tijdens de behandeling van de visie gaf de BOP aan zich ernstig zorgen te maken over de consequenties die een dergelijke bouwdrift met zich mee kan brengen. Te denken valt aan het groene karakter van ons dorp. Vrijwel overal waar in de laatste jaren woningen zijn ingebreid zie je dat er vooral aan stenen stapelen is gedaan en dat de ontwikkelaars zich aan de groene omgeving weinig gelegen lieten liggen.
Het eerste resultaat van het grootheidsdenken dat de nieuwe Visie Wonen doorspekt krijgt dus gestalte in de Amaliaan waar een beeldbepalende villa het veld moet ruimen voor een ‘in de omgeving passend’ appartementencomplex. Toen het college na de gedane sloopmelding al dan niet stilzwijgend daar toestemming voor gaf stond het pand te boek als gemeentelijk monument, athans op Wikipedia. Een lijst Gemeentelijke monumenten Baarn die via Wikipedia kan worden geraadpleegd gaf dat op 2 december 2016 aan. Julia Drissen, communicatieadviseur bij de gemeente Baarn, laat vandaag via facebook namens de gemeente weten: ‘Het pand staat niet op de lijst van objecten die de status gemeentelijk monument hebben. Het ligt ook buiten het beschermd dorpsgezicht van het Prins Hendrikpark. In de wet staat dat het in dergelijke gevallen voldoende is om een melding te maken bij de gemeente van de sloop en dat is ook gebeurd.’
Met het verdwijnen van de villa is die inderdaad ook verdwenen van de Wikipedialijst met gemeentelijke monumenten. Op de website Wikipedia Commons voor mediabestanden wordt villa Amalialaan 39  op zaterdag 3 december echter nog genoemd als gemeentelijk monument. De lijst  ‘Gemeentelijke monumenten’ opgenomen in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit Baarn vermeldt de villa niet als monument.

Los van het feit dat we hier blijkbaar niet van doen hebben met een gemeentelijk monument heeft de BOP het college een aantal vragen voorgelegd over de onverkwikkelijke sloop van de beeldbepalende villa.  Ons inziens moet voorkomen worden dat een dergelijke situatie zich in de toekomst opnieuw gaat voordoen.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Schriftelijke vragen BOP