Onderzoek bodemgesteldheid de Belt

Op 14 maart 2018 nam de raad unaniem een door de BOP geïnitieerde motie aan, waarin het college werd verzocht op zo kort mogelijke termijn een onderzoek in te stellen naar de bodem- en watergesteldheid nabij de voormalige vuilstortplaats de Belt. Dit naar aanleiding van het eind 2017 door het college zelf afgegeven signaal, dat er recentelijk ernstige bodemverontreiniging was geconstateerd in de directe omgeving van de Belt. Inmiddels schrijven we 1 mei 2019 en nog steeds is de raad, en derhalve ook de Baarnse bevolking, niet geïnformeerd over de uitkomsten van het gevraagde onderzoek. Vorig jaar november informeerde nota bene de VVD naar de onderzoeksresultaten, die toen al bekend hadden moeten zijn. De verantwoordelijk wethouder gaf aan dat het ‘allemaal nog niet zo eenvoudig was een dergelijk onderzoekstraject op te starten’. Wat je daar ook van denken mag, de raad moest genoegen nemen met de toezegging dat, ijs en weder dienende, de onderzoeksresultaten in januari 2019 openbaar gemaakt zouden worden. Samen met december maakte januari deel uit van één van de zachtste winters sinds 1901, maar wat er volgde, in elk geval geen nieuws aangaande het onderzoek. De BOP vroeg dan ook tijdens de raadsvergadering van 30 januari, nu aan de vervangend wethouder, hoe de onderzoeksvlag erbij hing. Hij moest het antwoord schuldig blijven, maar liet korte tijd later in een memo weten, dat er vanwege ‘afstemming tussen de betrokken instanties enige tijd gemoeid was’ met het voorbereiden van het onderzoek. Ook daar valt veel over te zeggen, maar de BOP besloot te berusten in de toezegging dat de onderzoeksresultaten in april 2019 gedeeld zouden worden met de raad. 

Dat dit niet is gebeurd, is wat de BOP betreft zeer zorgelijk! Zo ga je niet om met een onderwerp als mogelijke vervuiling bij een voormalige vuilstortplaats. Zelfs een verontschuldigend informatiebriefje sturen naar de raad zat er voor het college niet in. Laat het college niet als excuus aandragen dat er inmiddels sprake is van een derde wethouder die belast is met het Belt-dossier. Bij zo’n belangrijk onderwerp mag dit geen enkele rol spelen. Immers, de ambtelijke organisatie heeft de feitelijke uitvoering van dit soort zaken in handen en dient te zorgen voor een adequate afwikkeling. Dat hier blijkbaar geen sprake van is valt het college zwaar aan te rekenen.

Vorige week is de BOP benaderd door een inwoner die haar zorgen kenbaar maakte over de kwaliteit van bodem en water rond de voormalige vuilstortplaats, temeer ook daar de Belt dichtbij de school die door haar kinderen wordt bezocht ligt. Met plaatsvervangende schaamte moesten wij haar laten weten daar nog niets over te kunnen zeggen, simpelweg omdat de raad ondanks een aantal toezeggingen nog geen informatie heeft ontvangen van het college.

Vragen voor het college

Dat het inmiddels meer dan een jaar wachten is op de onderzoeksresultaten inzake mogelijke bodem- en watervervuiling in de omgeving van de Belt is ronduit beschamend. De BOP heeft dan ook op deze Dag van de Arbeid een aantal schriftelijke vragen op het bordje van het college gelegd. We zullen zien of het college kan zorgen voor tijdige beantwoording…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Zie ook: Op korte termijn, is een rekbaar begrip in Baarn