Onafhankelijk strijden voor de goede zaak, dat is de BOP!

 


 

Aanvulling 21 juli 2020: De reactie van de Baarnsche Courant heeft laten weten onderstaande ingezonden brief niet te publiceren. Het zou teveel een herhaling van zetten zijn…

Er staan twee mogelijkheden voor je open als je als volksvertegenwoordiger deel uit gaat maken van de Baarnse gemeenteraad. Je sluit je aan bij de heersende politieke mores en deelt in de gezelligheid van het samenzijn of je stelt je op als onafhankelijk en kritisch politicus. Voor dat laatste heb ik in 2006 gekozen en ik ben blij dat ik dit tot op de dag van vandaag heb volgehouden. De olifantenhuid die ik in de loop van de jaren heb ontwikkeld maakt overigens dat het mij niet moeilijk valt mijn raadswerk te doen. Ik weet mij daarbij uitstekend gesteund door mijn fractiepartner Marjo Stam en het partijbestuur van de BOP. Dat collega-raadsleden mij beschouwen als een lastige horzel is geen nieuws. Maar ook buiten de raad val ik niet niet zelden buiten de pul.

Neem de Baarnsche Courant. In de rubriek Paardenmiddel  word ik op vrijdag 16 juli indirect weggezet als een leugenaar en wordt daarentegen de wijsheid van projectontwikkelaar mw. Maya Meijer-Bergmans geprezen. Ik stuurde de dag na de raadsvergadering een ingezonden brief naar de krantenredactie die nog geplaatst moet worden. Hieronder de alvast de inhoud van de brief. De strijd is nog niet gestreden!

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Ingezonden brief op 16 juli 2020 gestuurd naar de redactie van de Baarnsche Couant:

Het Landgoed Soestdijk is meer dan het Borrebos

Zonder ook maar één serieus woord aan het belang van de natuur vuil te hebben gemaakt is op de twee stemmen van de BOP na de complete raad, inclusief de fracties van GroenLinks en de PvdA, akkoord gegaan met het voorontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk. De twee progressieve fracties kwamen natuurlijk woorden tekort om in een aantal cosmetische amendementen en moties – door de VVD gesteund en dan weet je het wel – hun stemgedrag van een groen vernislaagje te voorzien. Feit is dat mede dankzij de steun van beide fracties de projectontwikkelaar een stap dichter is gekomen bij de realisatie van zijn plan de buitenplaats Soestdijk te festivaliseren. Hoe anders valt de brede lach op het gezicht van projectontwikkelaar mw. Maya Meijer-Bergmans te verklaren na afloop van de klucht. Ze sprak richting ondergetekende haar waardering uit voor de mooie zaak die de BOP er in de aanloop naar de vergadering van had weten te maken. Nog maar eens nadrukkelijk uitgelegd waar de schoen voor ons blijft wringen en dat wij weinig waarde hechten aan mooie woorden dat de natuur juist versterkt zal worden op het landgoed. Deed haar dan ook de belofte opnieuw van de toren te blazen in de aanloop naar het ontwerpbestemmingsplan.

Kreeg in de afgelopen week vooral het Borrebos de nodige aandacht, er is  meer natuur op het 165 hectare grote landgoed dat moet vrezen voor de toekomst. Aan de rand van het eveneens belangwekkende Baarnse Bos komt een volkomen misplaatste hotelvoorziening met 120 kamers en voor de achtertuin van het paleis staan naast de nodige horecavoorzieningen ook een auditorium en amfitheater op de rol van de projectontwikkelaar. Let wel, de buitenplaats maakt deel uit van het samenhangende netwerk van Nederlandse natuurgebieden (NNN) waar bescherming van de natuur de boventoon moet voeren. Met alles wat men aan activiteiten voorheeft hoopt men op het landgoed jaarlijks minstens een half miljoen bezoekers te mogen begroeten. Geweldige impuls voor de kwijnende Baarnse middenstand hoor ik de fractievoorzitter van de VVD zeggen, die in 2017 voor de camera van een lokale omroep in Middelburg nog verklaarde liever te shoppen in de Zeeuwse hoofdstad dan in haar woonplaats Baarn. Stel je voor een dame tegen te komen die dezelfde oorbellen draagt!

Bron: website Bomenbieb.nl

U weet inmiddels uit de mond van de fractievoorzitter van het CDA dat u van doen heeft met een groot republikein. Dat neemt niet weg dat ik, als het gaat om het belang dat sommige leden van het koningshuis hechten aan het instandhouden van natuurgebieden, dat bijzonder respectabel vind. In de specifieke situatie van het Borrebos heb ik naast de prinsessen Irene en Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven postuum ook wijlen Koningin Juliana in mijn hart gesloten. Ook zij was zeer begaan met alles wat er aan flora en fauna leeft op het landgoed. Dat laat zich onder andere illustreren door dit bijzondere voorval. Tijdens de regeerperiode van de oud-koningin hing er op een dag een zware donderwolk boven de paleistuin. Zijn oog viel op een stoere trompetboom (catalpa) die eenzaam pronkte in het gazon vlak achter het paleis. Het waarom van de actie kan niet worden achterhaald, maar de bliksemschicht die werd afgevuurd op de boom zorgde voor een enorme ravage. De gespleten en half verbrande boom stond er voor dood bij. Toen het tuinpersoneel de boomrestanten wilde ruimen greep de koningin hoogstpersoonlijk  in. “Handen af van die boom!”, moet zij geroepen hebben, “Dode bomen hebben ook hun waarde!” De door de bliksem getroffen boom werd met rust gelaten, kreeg als Lazarus zijn leven terug en pronkt nog steeds als trotse blikvanger in de achtertuin van het paleis. Om duidelijk te maken aan de projectontwikkelaar hoezeer Koningin Juliana net als haar dochter Irene begaan was met de natuur deelde ik het boomverhaal met haar. Een van haar rechterhanden luisterde mee en kwam met de schokkende mededeling dat de trompetboom op een lijst staat met onbelangrijke bomen en zal moeten verdwijnen. Ik ga ervan uit dat dit uitsluitend kan met een door de gemeente afgegeven kapvergunning in de hand. Wat mij en vele andere natuurliefhebbers betreft komt het daar niet van. Mocht de gemeente toch toestemming geven voor zo’n wandaad dan ken ik inmiddels mijn weg naar hoger dan ik geplaatste inwoners van ons land. Binnen zekere kringen van het Baarnse gemeentebestuur zal men zich afvragen waar mensen die buiten Baarn hun woonstede hebben zich mee bemoeien, maar ik verzeker u dat het tegengas dat ik dan zal aanboren ervoor zal zorgen dat de monumentale trompetboom niet in de houtversnipperaar zal verdwijnen.

Kees Koudstaal,
óók natuurliefhebber

Het Borrebos in het NOS Journaal