Omwonenden overvallen door ondergrondse container

(Aangevuld op 14 maart 2020)

Op diverse plaatsen in ons dorp worden momenteel inzamelingsplaatsen voor restaval ingericht door het Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). Vorig jaar zijn de voorgenomen locaties gedeeld met de inwoners. Tijdens inloopavonden kon er bij ambtenaren nadere informatie worden ingewonnen over de bedachte plekken voor de containers en in de periode die volgde kon er bezwaar worden aangetekend door omwonenden. Om uw geheugen op te frissen. Op 27 september 2017 besloot de gemeenteraad tot het ondergronds inzamelen van huishoudelijk restafval. In september 2019 maakte het college via een ontwerp Besluit Locatieaanwijzing de beoogde plaatsen bekend voor de ondergrondse afvalcontainers. In de weken die volgden werden er door inwoners 70 zienswijzen ingediend tegen 16 van de 20 voorgenomen locaties. Uiteindelijk leverde dat 5 andere locaties op voor evenzoveel containers. Die nieuwe locaties zijn gedeeld via het op 6 februari 2020 door de gemeente gepubliceerde ‘Definitief aanwijzingsbesluit vijf gewijzigde locaties voor ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval gemeente Baarn‘. Je mag ervan uitgaan dat de reclamanten door de gemeente persoonlijk op de hoogte zijn gebracht van het nieuwe besluit. Maar wat nu als je geen bezwaar tegen de voorgenomen locaties hebt aangetekend omdat je daar geen aanleiding voor zag? Neem een aantal bewoners van de Meeuwenweide die plompverloren geconfronteerd worden met voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van een restafvalcontainer in hun directe woonomgeving. Bij hen viel afgelopen 5 maart een brief van de gemeente in de bus waarin melding werd gemaakt van het feit dat de oorspronkelijk voor de Lepelaarstraat bedachte plek was komen te vervallen en dat ze voor hun restafval gebruik kunnen gaan maken van een ondergrondse restafvalcontainer die geplaatst wordt ter hoogte van Meeuwenweide nummer 13. Voor de directe omwonenden betekende de brief van de gemeente een volslagen verrassing. Immers, zij bezochten vorig jaar de voor hun buurt belegde informatieavond en gingen ervan uit te maken te krijgen met voor de Lepelaarstraat en Zwanenweide geplande containers.

De nieuw bedachte locatie Meeuwenweide

Vanzelfsprekend wilden zij hun schrik direct delen met de gemeente. Daar werd vrijdagmiddag een gesloten deur gevonden, vandaar dat er een e-mail volgde richten gemeentehuis. Wachtend op antwoord namen de zorgen afgelopen maandag toe toen het ondergrondse betonnen huis voor de restafvalcontainer werd geplaatst in de buurt van de geoogde plaats. Opnieuw gespoed naar het gemeentehuis ontmoette men daar bij twee bij het het dossier betrokken ambtenaren begrip voor het ongenoegen en kregen ze te verstaan dat er contact zou worden gezocht met het RMN om erachter te komen of plaatsing nog kon worden voorkomen en/of er in elk geval sprake zou kunnen zijn van uitstel. Op 10 maart ontvingen de omwonenden deze e-mail van de gemeente: ‘De beroepstermijn loopt nog tot 19 maart. De beroepstermijn is wettelijk vastgelegd op 6 weken. Het is niet mogelijk om deze te wijzigen, dus hier kunnen wij helaas niets aan veranderen. Het besluit is op 6 februari gepubliceerd in het Gemeenteblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-32127.html. Ook is deze informatie te vinden op de website van de gemeente: www.baarn.nl/afval.’

De containerbak staat al klaar

Terecht maken de omwonenden bezwaar tegen de inhoud van dit bericht dat feitelijk zegt, eigen schuld, dikke bult, had u de krant maar beter moeten lezen en de website van de gemeente moeten volgen. Met permissie geschreven, zo hoor je als gemeente die zegt communicatie met haar inwoners hoog in het vaandel te hebben staan niet om te gaan met je inwoners. Zou het niet fatsoenlijker zijn geweest als de omwonenden tijdig persoonlijk schriftelijk waren geïnformeerd over de nieuwe plek voor de restafvalcontainer met een verwijzing naar de bezwaartermijn van 6 weken? Let wel, we hebben het hier over een locatie die in september 2019 nog niet in beeld was! Vanzelfsprekend zullen de bewoners alsnog voor 19 maart 2020 schriftelijk bezwaar aantekenen tegen de plaatsing van de ondergrondse restafvalcontainers. Het is waarachtig te hopen dat de gemeente hier het nodige begrip op zal brengen voor de bewoners, die ons inzien terecht in de hoogste boom klimmen, en dat er in overleg met hen een alternatieve locatie kan worden gevonden.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Dit schrijft de Gooi en Eemlander (14/3/20):

 

 

 

 

 

Aanvulling 14/3/20:
Van een van de omwonenden hebben wij begrepen dat er inmiddels nieuw contact met Laanstraat 1 is geweest. In afwachting van de beoordeling van het bezwaarschrift dat inmiddels is ingediend bij de gemeente, is de oorspronkelijke datum van plaatsing van de ondergrondse container, 23 maart, geschrapt. Met de omwonenden zien wij belangstellend uit naar een voor hen bevredigende afloop.