Neem FrontaalKunst serieus als maatschappelijk/culturele instelling

Tijdens de debatraad van 13 maart jl. bracht de BOP de ongevoeglijke wijze in waarop de gemeente is omgegaan met de in het Poorthuis gevestigde stichting FrontaalKunst. Dat is een particuliere instelling die kleinschalige dagbesteding biedt aan mensen met een beperking en/of mensen die kampen met een psychische problematiek. Onder leiding van twee vaste begeleiders/docenten wordt onder andere gewerkt aan het ontwikkelen van kunstzinnige talenten van de deelnemers. Deze vorm van begeleiding heeft niet alleen op de deelnemers een positieve uitwerking, het levert bovendien prachtige kunst op. Voorbeelden hiervan zijn te zien op de website van FrontaalKunst. Exposities met werk van de kunstenaars, waaronder die met ‘Eigenwijze statieportretten’ in Paleis Soestdijk (2014), trekken steeds enthousiaste belangstellenden. Veel bezoekers van het jaarlijkse Cultureel Festival in het dorpscentrum hebben in de voorbije jaren stilgestaan bij de stand van FrontaalKunst om kennis te maken met de kunstenaars en hun kunstzinnige objecten. Kort samengevat, Baarn mag blij zijn met een instelling als Frontaalkunst binnen haar gemeentegrenzen. 

Klimt naar Marcella

Dat zou je denken, maar er valt hier een stevige kritische noot te kraken. Met de uitvoering van de Speeldoosplannen in het verschiet wacht de sloop voor het voormalige schoolgebouw aan de Kerkstraat. Net als een aantal andere gebruikers van het Poorthuis rekende ook FrontaalKunst op een plek in het voor cultureel/maatschappelijke organisaties beoogde toekomstige verzamelgebouw Hoofdstraat 1. Dat was buiten de waard gerekend. De gemeente liet de instelling weten dat er voor de Frontaalkunstenaars geen plek wordt ingeruimd in het nieuwe verzamelgebouw, omdat de zorginstelling niet zou voldoen aan de kwalificatie sociaal/cultureel. Als klap op de vuurpijl kreeg men bovendien te horen dat er ingaande 1 juli 2019 een significant deel van de ruimte, waarover nu kan worden beschikt in het Poorthuis, moet worden ingeleverd ten faveure van de Volksuniversiteit, die tijdens de vernieuwbouw van de Speeldoos onderdak krijgt in het Poorthuis. In antwoord op een eerder door VoorBaarn aan het college gestelde algemene vraag over de situatie van de huidige gebruikers van het Poorthuis, liet het college aangaande Frontaalkunst weten dat die te maken krijgt met een beperkte aanpassing en dat daarover met de instelling overleg is gevoerd. De BOP heeft al langere tijd contact met FrontaalKunst over dit onderwerp en wat het college overleg noemt wordt door de instelling, die het inleveren van ruimte desastreus noemt, ervaren als een opgelegd dictaat. Er was nooit een welwillend luisterend oor voor de wensen van de instelling. En dat in een tijdsgewricht waarin de overheid haar mond vol heeft van de participatiemaatschappij, waarin het bevorderen van maatschappelijke integratie en participatie van alle inwoners centraal wordt gesteld. Het huidige collegeprogramma ‘Duurzaam en ondernemend vooruit. Van ambities naar uitvoering’ zegt over de gemeentelijke kerntaak Sociaal Domein: ‘Als gemeente staan wij voor een gezonde samenleving die oog heeft voor mensen in kwetsbare situaties. Mensen die het nodig hebben, bieden we hulp, zorg, ondersteuning en bescherming. Ze worden gestimuleerd om hun eigen verantwoordelijkheid weer op te pakken, samen met hun directe omgeving. Goed onderwijs en de mogelijkheid om deel te nemen aan sport, ontspanning en kunst en cultuur vormen hierbij belangrijke randvoorwaarden.’

Hierop gewezen en op de onmogelijke situatie die dreigt te ontstaan voor de Frontaalkunstenaars reageerde de raad zeer welwillend op ons voorstel FrontaalKunst in het Poorthuis ongemoeid te laten. Dus geen inlevering van ruimte en het college de opdracht meegeven serieus met de instelling in overleg te gaan teneinde te voorkomen dat men bij de sloop van het Poorthuis op straat komt te staan. Bij dit overleg dient ook het verkrijgen van huisvesting in het nieuwe verzamelgebouw Hoofdstraat 1 te worden meegenomen. Een motie die het college hiertoe oproept is in de maak en wordt naar hopelijk mede-ondertekend door alle raadsfracties.

Kees Koudstaal

Kwam ook ter sprake bij de Baarnse Naald van Kees Veerling