Motie ‘Coalition of the Willing’

Op een aantal Griekse eilanden verblijven vele duizenden mensen, waaronder een groot aantal kinderen, onder erbarmelijke en uitzichtsloze omstandigheden in vluchtelingenkampen. Het is een humanitaire crisis die zijn weerga niet kent en waar geen einde aan lijkt te komen. Op politiek niveau wordt er in Europa vooral gesproken over de vluchtingen, de praktijk van alle dag leert dat dit voor hen die verblijven in de vluchtelingenkampen geen enkel soelaas biedt. Ook de Nederlandse regering zet geen concrete stappen die leiden tot een oplossing van het vluchtelingenvraagstuk en uit vooral de wens vluchtelingen op te vangen in de eigen regio. Ondertussen verslechteren de omstandigheden voor de bewoners van de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden met de dag. De Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children roepen de Nederlandse gemeenten op om zich te verenigen in een ‘Coalition of the Willing’ met als doel 500 extreem kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland aan te bieden.

Foto: Tessa Kraan/ Stichting Bootvluchteling

Vergelijkbare oproepen van genoemde organisaties hebben in een aantal Europese landen al tot hoopvolle reacties geleid. Zo heeft een aantal Duitse gemeentebesturen zich bereid getoond kinderen van de eilanden over te nemen en in Nederland heeft  de gemeente Leiden aangegeven bereid te zijn een aantal verweesde kinderen welkom te willen heten. De indieners van de motie roepen het college van burgemeester en wethouders op deze voorbeelden te volgen en de bereidheid uit te spreken een aantal alleenstaande kwetsbare kinderen uit de kampen op te vangen. Enerzijds om naar vermogen zelf iets te ondernemen om in elk geval een aantal kinderen uit hun lijden te verlossen, anderzijds zou het een krachtig signaal zijn richting het kabinet initiatieven te ontplooien die daadwerkelijk bijdragen aan het verlichten van de mensonterende omstandigheden waaronder vele tienduizenden vluchtelingen in de Griekse kampen verkeren.

De BOP heeft een motie opgesteld en vandaag gestuurd naar de gemeenteraadsfracties met de vraag of er interesse bestaat voor mede-ondertekening. Wat zou het mooi zijn als de motie raadsbreed ondertekend kan worden behandeld tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25 maart 2020.

De tekst van de motie die in elk geval mede-ondertekend wordt door GroenLinks en de PvdA

Leestips: