Motie afscheid van stereotype zwarte piet

Tijdens de raadsvergadering van 24 juni jl. is een gezamenlijk door de fracties van de PvdA, Groenlinks en de BOP ingediende motie behandeld. Centraal punt in de motie, ruil zwarte piet in voor de roetveegpiet. De motie haalde het in aangepaste vorm, de subsidievoorwaarde is eruit gehaald, met een nipte meerderheid. Wij zullen u niet vermoeien met een door ons ingekleurd verslag van het debat, maar verwijzen u graag naar een artikel dat op 26 juni as. is te lezen in het AD. De strekking van dat verhaal geeft een beknopt maar helder beeld van het standpunt van de BOP is het soms verhitte zwarte-pietendebat.

Naschrift

In de Baarnsche Courant van 29 juni staat een overzicht van ‘sociale’ media reacties op de Baarnse zwarte pietenmotie. De meeste reacties getuigen van weinig support, een enkele is positief. In Amersfoort doen ze minder moeilijk dan in Baarn. Daar is het gewoon afgelopen met de stereotype zwarte pietfiguur. AD 29 juni 2020

En een kleine uitleg via BaarnFM