Mondelinge Vragen vergunningverlening Winter Village

 

Marjo | 06-11-2015

De BOP zal in de raadsvergadering van 25 november a.s. aan het college mondelinge vragen stellen over het traject van vergunningverlening Winter Village. Na de succesvolle editie van Winter Village op het braakliggende terrein aan de Nieuw Baarnstraat van afgelopen winter, diende organisator NoName-Events in juni dit jaar een nieuwe vergunningaanvraag in. Pas 28 oktober jl. kreeg NoName te horen dat de vergunning voor de locatie Nieuw Baarnstraat niet verleend kon worden. Tot die tijd, zo vertelde van Frank Brouwers van NoName-Events tijdens een radiouitzending van RTVBaarn op 30 oktober jl., verkeerde de organisatie in de veronderstelling dat de vergunning zou worden verstrekt. Het is nu nog maar zeer de vraag of er tijdig een nieuwe locatie voor dit succesvolle evenement kan worden gevonden. De BOP begrijpt, met vele anderen, niet waarom het zo lang moest duren voor NoName uitsluitsel kreeg. Er wordt dan ook  in diverse media met de beschuldigende vinger naar de bureaucratie van de ambtelijke organisatie gewezen. Terecht. Er gaan dingen structureel mis die zeker aangepakt moeten worden. Maar met deze mondelinge vragen informeert de BOP ook naar de rol van het college tijdens dit traject van vergunningverlening. Tenslotte is het college verantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.

Hier kunt u de mondelinge vragen lezen:

2015-11-25 Mondelinge vragen BOP – over het proces vergunningverlening ijsbaan Winter Village (1)