Meten is weten

Eindelijk, een klein jaar na het raadsverzoek de bodem rondom de voormalige vuilstort aan de Geerenweg te controleren op vervuiling, is men aan de slag gegaan met het steken van bodemmonsters rondom de Belt. Het is te hopen dat zich net als in 2007 een wonder voltrekt en dat de vervuiling waar het college vorig jaar kond van deed zich ook nu vanzelf heeft opgelost. We zien uit naar de meetresultaten.

Op korte termijn een rekbaar begrip…