Met het oog op verkiezingen kan alles verkeren…

De Tweede Kamerfractie van het CDA is om. Ze bepleit legalisatie van asielgezinnen met hier te lande gewortelde kinderen. Met het oog op de aanstaande verkiezingen en de wetenschap dat veel christen democratische broeders en zusters hier gewortelden een warm hart toedragen, is het politiek gezien een logische stap. Zeker ook na de uitspraken van de VVD-fractievoorzitter Dijkhoff inzake het Klimaatakkoord. Het is nog maar de vraag of de kiezers zich tevreden zullen stellen met de door verkiezingsvrees ingegeven politieke move van het CDA. Met het oog op het vernijnig gehakketak dat de Haagse politiek steeds meer kenmerkt voorzie ik kort na de zomer extra verkiezingen.

Vorig jaar september diende de BOP een motie in waarin het college werd gevraagd bij de minister voor Immigratie & Asiel en zijn staatssecretaris te pleiten voor een in de lijn van het VN Kinderrechtenverdrag liggend rechtvaardig kinderpardon. Het CDA stemde samen met D66 en de VVD tegen de mede door coalitiegenoot CU/SGP ondertekende motie, omdat zij het kinderpardon een typisch Haagse aangelegenheid vonden.

Ondertussen tekent zich in Den Haag een meerderheid af voor het verruimen van het kinderpardon. En daar mag wat mij betreft de vlag voor uit!

Kees Koudstaal


https://www.trouw.nl/democratie/lokale-vvd-fracties-zien-een-ruimer-kinderpardon-wel-zitten-~aee658326/

Het CDA reageert  Op zijn vertrouwde rechtlijnige wijze reageert de fractievoorzitter van het CDA op Twitter zo op bovenstaande bijdrage: “Hoe het standpunt van CDA-landelijk ook verandert, CDA-Baarn blijft van mening: niet met landelijke (partij)politiek bemoeien. Omgekeerd ook niet trouwens.”  

De nieuwe kijk die het landelijke CDA ten beste geeft op het vraagstuk van hier gewortelde asielkinderen zal zeker gevoed zijn door de 109 CDA-afdelingen die vorig wél een motie ondertekenden waarin gepleit werd voor een humane aanpassing van het kinderpardon. Wat je er ook van vindt, het valt te prijzen dat het professionele CDA in elk geval niet voorbijgaat aan wat er leeft onder haar achterbannen in het land…

Twee Baarnse gezichten