Mediapark op terrein Bomencentrum is een illusie

Er bestaan ideeën om op een deel van het aan de Zandheuvelweg gelegen Bomencentrum van Hans Blokzijl een mediapark te creëren. Een aantal vastgoedbedrijven denkt aan de bouw van een hotel, theater en studio’s op de voormalige kwekerij van Staatsbosbeheer, sinds 1985 in handen van de huidige eigenaar. Die heeft in het verleden aangaande het gebruik van zijn terrein, dat is gelegen binnen de grenzen van de Drakenburgergracht,  zoveel te verhapstukken gehad met het gemeentebestuur dat hij zich verstandig genoeg niet bemoeit met het mediaparkplan. Verstandig genoeg, want de planbedenkers maken gelet op de  Kernrandzonevisie Drakenburgergracht (KZVB) geen schijn van kans op de realisering van zo’n mediapark. Een gebiedsvisie uit 2006 zei het klip en klaar: “Een historische en landschapsecologische analyse toont aan dat de landschapsstructuur van het Drakenburgergrachtgebied op de flank van de Utrechtse Heuvelrug – ondanks de infrastructurele doorsnijdingen van auto(snel)wegen en spoor- nog veel van de oorspronkelijke kenmerken bezit die het meer dan waard zijn behouden te blijven. Nieuwe bebouwing kan daarom alleen op enkele plekken en met de grootste omzichtigheid worden ingepast. Een groeiend recreatief gebruik, met de bijpassende landschappelijke inrichting, kan geleidelijk de landbouwfunctie overnemen. Een uitgekiende padenstructuur, met directe verbindingen naar aangrenzende landschappen, legt de basis voor een nieuw recreatiestartpunt voor de Utrechtse Heuvelrug.” In de KZVB worden de belangrijke natuurwaarden die de Drakenburgergracht herbergt nog eens nadrukkelijk bevestigd. Zo kon gelet op die visie het Bomencentrum slechts onder strikte voorwaarden overgaan tot de bouw van een omvangrijke glazen kas, de Jardin d’Hiverre. Om de natuurwaarde van het gebied te bestendigen moest er ondermeer een natuurstrook van minimaal 7.500 m2 aan de westzijde van het Bomencentrum  worden aangelegd.

Ons advies aan de plannenmakers luidt dan ook, bespaart u zich de moeite om uw ideeën uit te werken tot een plan. Een mediapark op het terrein van het bodemcentrum maakt gelet op de vigerende beleidsregels geen kans van slagen.