Made by Holland zoekt dekking van 11 miljoen

Maya Meyer in de G&E

In de Gooi en Eemlander (G&E) van zaterdag 30 november komt  de eigenaresse van Paleis Soestdijk, Maya Meijer, aan het woord. Ze zegt geschrokken te zijn van de motie die de gemeenteraad afgelopen april aannam. Daarin is vastgelegd dat de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) de bouw van woningen uitsluitend mag plannen binnen de 2.9 hectare die het terrein van de voormalige marechausseekazerne biedt. Het feit dat in die motie ook is neergelegd dat de raad geen heil ziel in de nieuwbouwplannen voor een hotel op de Parade lijkt ondertussen wat ondergesneeuwd, want blijft ook in dit interview onbesproken. Mevrouw Meijer zegt verrast te zijn door de uitspraak van de gemeenteraad, omdat dat vanaf dag één duidelijk was, dat er ook buiten de grenzen van het marechausseeterrein zou worden gebouwd.  De oppervlakte van 6.1 hectare die zij noemt mag dan bekend zijn geweest bij insiders, naar buiten is altijd geventileerd dat er 65 woningen waren bedacht óp het marechausseeterrein. Het mag, zoals mevrouw Meijer zegt, bij de ‘gemeente’ bekend zijn geweest dat er ook woningen gebouwd zouden worden buiten het marechausseeterrein, de gemeenteraad was daar niet van op de hoogte en voelde zich dan ook afgelopen april overvallen door de nieuwbouwplannen van de ontwikkelaar. En voor de goede orde, het bidbook waarin een en ander was opgenomen, is eerst afgelopen april aan de raad geopenbaard.

‘Supergaaf’

Reactie Provincie in de G&E

Mevrouw Meyer hekelt niet alleen het roet dat door de gemeenteraad in haar eten is gegooid, ook het standpunt van de provincie, waarin wordt verwezen naar de vigerende natuurbeschermingsregels, wekt haar verbazing. Ze beroept zich op het feit dat die regels na 2017 zijn aangescherpt en dat zij daarover niet is geïnformeerd door de provincie. Van die zijde wordt er op gewezen dat vanaf het begin van de gunningsperiode is aangegeven dat partijen zich moeten houden aan de provinciale wet- en regelgeving in dezen en dat die feitelijk niet is gewijzigd. Staat u mij tot dit onderdeel van het verhaal te duiden als voer voor juristen.

De paleiseigenaar omschrijft haar ‘supergave’ plan als groter dan Baarn of de provincie Utrecht: “Het is echt van belang voor heel Nederland”. Dat waag ik te betwijfelen, het is een kwestie van smaak. Wat telt is dat er door de opstelling van de gemeenteraad en de provincie een gat in de begroting van de MBEG dreigt te ontstaan van 11 miljoen euro, een bedrag dat de ontwikkelaar wil claimen bij de overheid. Ik ga er niet over, maar kan me voorstellen dat die claim niet wordt gehonoreerd. In dat geval zou de MBEG er beter aan doen terug te keren naar de bescheidener planopzet die in 2017 publiek werd gemaakt. Me dunkt dat er door af te zien van de aanbouw van een auditorium aan het paleis, een wat bescheidener paleisentree en sowieso geen nieuwbouw hotel op de Parade, heel wat euro’s bespaard kunnen worden.

Het beloven nog spannende weken te worden in de aanloop naar de raadsdebatten van komende maand februari…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter