Laren en Blaricum willen bij de provincie Utrecht

Al geruime tijd wordt op collegiaal en ambtelijk niveau gesproken over een verdergaande samenwerking tussen Baarn en Eemnes. Een ander vloeit voort uit de vorming van een grote Gooise gemeente in de provincie Noord-Holland waar de gemeenten Laren en Blaricum mogelijk deel uit van gaan maken. Dit zou consequenties hebben voor de huidige samenwerking tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, de zogenoemde BEL-gemeenten. Op woensdagavond 26 september jl. stemde de gemeenteraad van Laren voor het plan afscheid te nemen van de provincie Noord-Holland en toe te treden tot de provincie Utrecht. Ook de gemeenteraad van Blaricum gaf eerder die woensdag middels een aangenomen motie te kennen voorstander te zijn van een dergelijke verruiling van provincie. De burgemeesters van Laren en Blaricum zullen de minister van Binnenlandse Zaken oproepen het verzoek van beide gemeente in te willigen. De kans dat in Den Haag positief wordt geoordeeld over het verzoek moet niet worden uitgesloten. Ingeval Laren en Blaricum deel gaan uitmaken van de provincie Utrecht zal met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de BEL-combinatie blijven bestaan en vervalt de reden voor Eemnes nauwe ambtelijke banden met Baarn aan te gaan. 

Een en ander vormt voor de BOP aanleiding een aantal schriftelijke vragen voor te leggen aan het college van burgemeester & wethouders:

  1. Heeft uw college kennis genomen van de wens van de gemeenten Laren en Blaricum toe te willen treden tot de provincie Utrecht?
  2. Als de Minister van Binnenlandse Zaken het verzoek van die gemeenten inwilligt hoe groot schat uw college de kans in dat Eemnes deel uit zal blijven maken van de huidige BEL-combinatie?
  3. Is het college het met ons eens dat het gelet op de nieuwe ontwikkelingen gewenst is een pauze in te lassen in de gesprekken die zouden moeten leiden tot een nauwe ambtelijke samenwerking met de gemeente Eemnes?


Het college wordt geacht de vragen binnen dertig dagen te beantwoorden.