Kunstgrasberg groeit reclycers boven het hoofd

De BOP vroeg in de afgelopen jaren herhaaldelijk aandacht voor mogelijke en zekere schadelijke gevolgen voor mens en milieu veroorzaakt door met rubbergranulaat volgestorte kunstgrasvelden. Ons pleidooi afscheid te nemen van het gebruik van tot rubbergranulaat gemalen autobanden leverde ons vooral de hoon op van voorstanders van kunstgrassportvelden. Zij beriepen zich op verhalen uit de koker van de bandenrecyclingbranche zelf en ook van het RIVM waaruit zou blijken dat er geen gevaren kleven aan het hergebruik van afgedankte autobanden.


Inmiddels wordt het steeds duidelijker dat de onder andere met zware metalen verontreinigde kunstgrasvelden wel degelijk risico’s met zich meebrengen voor mens en milieu. Zo stelde het RIVM samen met het Europese agentschap voor chemische stoffen voor het maximaal toegestane gehalte aan kankerverwekkende PAK’s in kunstgrasvelden drastisch te verlagen. Het ontlokte de Utrechtse hoogleraar toxicologie Martin van den Bergman van de Universiteit Utrecht tot de uitspraak: “Anderhalf jaar lang riep het RIVM dat rubbergranulaat volledig veilig was en nu stelt ze voor de norm 65 keer te verlagen.”

Zembla, het onderzoeksjournalistieke programma van de VARA, liet in zijn uitzending van 12 september jl. zien dat er meer mis is in het kunstgrasland Nederland. Geruimde kunstgrasvelden boordevol milieuschadelijke stoffen blijken in de praktijk illegaal te worden opgeslagen met alle negatieve gevolgen van dien. De kunstgrasberg groeit de reclyclers letterlijk boven het hoofd. 

Gisteravond was de gemeenteraad in vergadering bijeen en konden raadsleden de uitzending van Zembla niet bekijken. Wij raden de voorstanders van het gebruik van rubbergranulaat ten zeerste aan via de hieronder geplaatste link de Zembla-rapportage alsnog te bekijken.

Bekijk de uitzending

RIVM: Rubberkorrels schadelijk voor milieu in de directe omgeving van de velden (Volkskrant)