Klankbordgroepen denken kritisch-positief mee over Paleis Soestdijk

In Kasteel Groeneveld vond woensdagavond 17 juli de eerste bijeenkomst plaats van de klankbordgroepen die betrokken worden bij de uitwerking van de plannen die Made by Holland in petto heeft voor Paleis Soestdijk. Het college rekent op ‘kritisch-positief’ meedenken van de klankbordgroepen en hoopt zo draagvlak te creëren voor de plannen van Made by Holland. En draagvlak zal nodig zijn, want eerder dit jaar kon de gemeenteraad zich niet vinden in het Ruimtelijk Kader Paleis Soestdijk. Middels een vrijwel door de gehele raad ondersteunde motie, alleen de fractie van VoorBaarn stemde tegen, kreeg het college een aantal aanbevelingen mee met het oog op het voorontwerp-bestemmingsplan dat, als we de planning mogen geloven, voor later dit jaar op de rol staat. Zo gaf de raad aan, dat er alleen woningen gebouwd mogen worden binnen de grenzen van het terrein van de voormalige marechaussee-kazerne en plaatst ze vraagtekens bij het plan voor een grote hotelvoorziening op de tegenover het paleis gelegen Parade. Daar komt nog bij dat een deel van de raad het college de boodschap meegaf groot belang te hechten aan de natuurbelangen op het landgoed dat ligt binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Tel daar nog bij op dat er een passende oplossing moet worden gevonden voor de druk bereden Amsterdamsestraatweg, het laatste woord over de aanleg van permanente parkeerterreinen op het landgoed nog niet is gezegd en er wat de BOP betreft nog een hartig woordje moet worden gesproken over de geluidsbelastende evenementen in de paleistuin en u begrijpt dat het nog geen gelopen race is voor Made by Holland en het college.

Onderzoeksresulaten

De BOP hecht veel waarde aan de uitkomsten van de diverse onderzoeken aangaande de natuurwaarden (natuurtoetsen) van het landgoed en de verkeersafwikkeling rond het paleis die binnenkort tegemoet kunnen worden gezien. Wij zouden graag zien dat het college de onderzoeksresultaten zodra ze er zijn in alle openbaarheid zullen delen met de raad, maar of het college daartoe bereid zal zijn, is nog maar de vraag…

Minister Plasterk zei het zo in 2017

Mocht u denken dat de BOP zich op voorhand keert tegen de plannen die Made by Holland voorheeft met het landgoed Paleis Soestdijk dan heeft u het mis. Echter, dan zal men zich wat ons betreft moeten houden aan de lijn die de toenmalige minister Plasterk in 2017 voorspiegelde: ‘Het park rond paleis Soestdijk wordt een proeftuin waar innovatie te zien en te beleven is. Het paleis biedt ruimte aan tentoonstellingen. In de vleugels en gebouwen in het park kunnen bedrijven en kennisorganisaties hun nieuwste innovaties presenteren aan een breed publiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om waterbeheersing, agricultuur en voeding, design en duurzame energie. Aan de overkant van de Amsterdamsestraatweg is ruimte voor ontvangsten en evenementen als muziek, dans, theater en film/fotografie. Op verschillende plekken op het landgoed komt horeca (ook hotelvoorzieningen). Het bosgebied dat nu nog is afgesloten, gaat open voor recreanten. Op het terrein van de voormalige marechausseekazerne komen woningen.’ 

Het gaat niet alleen om stenen stapelen

Het verhaal van de toenmalige minister vond positief gehoor bij de BOP. Het plan van Made by Holland zou in elk geval minder ruimtelijke voeten in de aarde hebben voor het landgoed dan de voornemens die Eden Soestdijk en Nationaal Ensemble Soestdijk op tafel legden. Rupsje Nooitgenoeg lijkt zich te ontpoppen tot een vriendelijk fladderend vlindertje, maar in de kern zou het zomaar een veelvraat kunnen worden. U hoeft alleen maar uw oor te luisteren te leggen bij omwonenden van de alom bejubelde Amsterdamse Westergasfabriek om te ontdekken welke gevaren er in zo’n vlindertje schuilen. En dan gaat het wat de BOP betreft niet alleen om de stenen die men wil stapelen op en rond de voormalige marechaussee-kazerne en de Parade, maar beslist ook over de oorverdovend harde concerten die weliswaar tot genoegen van veel bezoekers, waaronder nota bene het koninklijk paar, worden georganiseerd in de paleistuin, maar niet thuis horen in een gebied dat deel uitmaakt van het NNN. Of de meerderheid van de gemeenteraad daar ook zo over denkt valt te betwijfelen. Bij een aantal fracties leeft het idee dat dit type evenementen Baarn op de kaart zet. De BOP waagt dit te betwijfelen, de enige partij die commercieel profiteert van dergelijke concerten is Made by Holland.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

Baarnsche Courant

AD

Rupsje Nooitgenoeg…