Kies alsjeblieft voor realisme!

De actiegroep Feniks timmert stevig aan de weg met haar promotiewerk ten faveure van een cultuurhuis in het centrum. Ook al noemen ze ontwikkelaar JeeGee Vastgoed niet expliciet, het is zonneklaar dat ze de plannenmakerij van deze projectontwikkelaar toejuichen. Gisteravond trof ik ondanks een ‘nee-sticker’ een pamflet aan in mijn brievenbus, waarin de actiegroep laat weten dat het hart van ons dorp ‘als een Feniks uit de as moet herrijzen’. Daar zou het bedachte cultuurhuis, waarin naast een theater ook ruimte voor de bibliotheek is toebedeeld, voor moeten gaan zorgen. De actievoerders deden al eerder van zich spreken toen de verplaatsing van de bibliotheek naar de Rembrandtlaan aan de orde was. Ze stelden, dat indien het zover zou komen dit het verlies van een kleine 290 dagelijkse centrumbezoekers zou betekenen met alle negatieve gevolgen van dien voor het winkelbestand  in de Laan- en Brinkstraat. Een discutabel standpunt, want met de bibliotheek in de Hoofdstraat in beeld leert de praktijk van alle dag dat die bezoekers in elk geval niet zorgen voor florerende winkelstraten in het centrum. Sterker nog, de drukte waar een cultuurhuis op de Brink voor gaat zorgen zal voornamelijk worden veroorzaakt door theaterbezoekers die op zoek zijn naar een parkeerplek.

Kapitaalvernietiging

Waar de actiegroep niet over spreekt is dat de afbraak van de huidige Speeldoos gepaard gaat met een forse kapitaalvernietiging. Als die voorziening wordt verbouwd en uitgebreid, en zo inhoudelijk hetzelfde gaat bieden als het voor de Arcade gefantaseerde cultuurhuis, zijn we klaar voor 3.7 miljoen euro. Hoe je het ook wendt of keert, de gemeente bespaart hiermee minimaal 10 miljoen euro. Daarbij komt dat renovatie van de huidige Speeldoos duurzamer en minder schadelijk is voor het milieu dan sloop gevolgd door nieuwbouw. 

Laten we alsjeblieft bij zinnen blijven en kiezen voor realisme. De huidige Speeldoos voldoet uitstekend en na de renovatie en uitbreiding kunnen we er nog jarenlang, zoals we dat gewend zijn, met veel plezier onbezorgd gebruik van maken. Onlangs liet projectontwikkelaar Van Zijtveld zich tijdens een presentatie van zijn plannen voor het nieuwe cultuurhuis in de trouwzaal van het gemeentehuis ontvallen, dat er voor de Arcade geen plan b bestaat. Dat mag zo zijn, maar hij zal vast nog wel ergens in een bureaula zijn oorspronkelijke idee voor nieuwe winkels en woningen op de Arcadelocatie kunnen opduiken…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Dit schrijft de Gooi en Eemlander: