Johanna Westerdijkhof?

Een aantal bewoners van de Smutslaan krijgt in verband met nieuwbouw op het terrein van de oude NBS te maken met een ander huisnummer. Tegen dit besluit van het college van burgemeester en wethouders hebben zij een bezwaarschrift ingediend. De bewoners vinden het niet te verteren dat de gemeente hen op geen enkele wijze heeft betrokken bij de besluitvorming en voelen zich overvallen door de informatie die zij in dezen ontvingen van de projectontwikkelaar. Zij stellen in het bezwaarschrift dat de omnummering zal leiden tot grote overlast. Zij stellen dan ook een andere optie voor: houdt het huisnummer van de oude NBS intact en voorzie de straks aan de Smutslaan gelegen nieuwe woningen van de huisnummers 6B t/m 6G. Voor het gedeelte waar straks  de zes woningen worden opgetrokken in de zogenoemde Tonibastuin suggereren zij als nieuwe straatnaam ‘Tonibashof’.

Volgens de bewoners is dit overeenkomstig de lijn die ook de projectontwikkelaar voorstaat. Die vond echter geen gehoor bij de gemeente. Navraag op het gemeentehuis leert dat voor de omnummering is gekozen omdat het handhaven van de bestaande huisnummers leidt tot een te hoog aantal 6-nummers (A t/m G). Bovendien zou het instellen van een apart hofje voor zes woningen gelet op de schaal ter plaatse onlogisch zijn. Daar valt wat voor te zeggen, maar hoe zit het dan met de acht woningen die gebouwd worden in de Hoofdstraat op het terrein van het voormalige hotel/restaurant/bowlingcentrum Onder de Linden en die als adres Miedemahof krijgen?

Met de bewoners kijk ik uit naar de reactie van het college op het bezwaarschrift. Mocht men aan de bezwaren van de Smutslaanbewoners tegemoet komen dan fluister ik alvast als naam in ‘Johanna Westerdijkhof’. Deze Baarnse botanicus en schimmeldeskundige werd in 1907 benoemd tot eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland en dat verdient een blijvende herinnering…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter BOP

Ps. Eric van der Ent schreef een interessante bijdrage over dit onderwerp op de website Groenegraf.nl en ook RTV-Utrecht besteedde aandacht aan de omnummering.

Het Groene Graf: Omnummering Smutslaan
RTV Utrecht over de omnummering in kwestie

Afloop

Op 23 mei jl. heeft het college besloten de huisnummering op de Smutslaan in tact te laten. De woningen die gebouwd worden in de Tonibastuin komen te liggen aan het Smutsplein.

Zie de brief van het college.