Inspraakreactie naar PS Utrecht inzake plannen Landgoed Paleis Soestdijk

Woensdagavond 27 oktober 2021 vergadert de Statencommissie Ruimte, Groen en Water van de provincie Utrecht. Op de agenda staat ondermeer de Statenbrief ‘Vaststellen overeenkomsten ivm voortgang ontwikkeling Paleis Soestdijk’. De BOP heeft een inspraakreactie opgesteld met daarin opgenomen de oproep aan de commissieleden niet akkoord gaat met de voorliggende vergunningen, overeenkomsten en ontheffingen.

Omdat het i.v.m. een besluitvormende Baarnse gemeenteraadsvergadering die avond niet mogelijk is de reactie fysiek in te spreken, is de inspraak naar de commissiesecretaris gestuurd met het verzoek die te verspreiden onder de commissieleden. We zijn benieuwd of en hoe er op de inspraak zal worden gereageerd door de betreffende Statencommissie en houden u op de hoogte.