In de discussie rond rubbergranulaat telt het coalitiebelang

De kaarten zijn geschud. Het rubbergranulaat van de drie kunstgrasvelden op Sportpark Ter Eem wordt niet verwijderd. Als schaamlapje voor het bloeden wordt uiterlijk in de zomer van 2018 het rubbergranulaat van het deels al platgetrapte Cruyff Court vervangen door een gezondheids- en milieuvriendelijker alternatief. Het is in dit verband goed te weten dat de Johan Cruyff Foundation sinds 2016 zijn kunstgrasvelden uitsluitend nog voorziet van veilige synthetische rubberkorrels. Niet vanuit het voorzorgsprincipe, zo verklaarde de wethouder, maar vanwege de maatschappelijke onrust die is ontstaan rond de gemalen autobanden. Het Baarnse college neemt met een meerderheid van de raad die onrust niet serieus. Men laat zich niets gelegen liggen aan de zorg die bij velen – ook buiten de raad – leeft over de mogelijke gezondheidsrisico’s die kleven aan het sporten op rubbergranulaat.

Het was de BOP die in oktober 2016 de Baarnse rubbergranulaat-discussie in gang zette door het stellen van schriftelijke vragen. Een maand later kreeg een motie van de BOP waarin gevraagd werd om in elk geval het rubbergranulaat op het speelterrein Cruyff Court te vervangen door een gezondheidsvriendelijk alternatief onvoldoende steun in de raad. Het leverde de BOP naast steun van verontruste ouders vooral veel hoon op van zich politicus noemde twitteraars: (Zo maar een paar voorbeelden)

De voortgaande discussie over de mogelijke gezondheidsschade dat sporten op gemalen autobanden oplevert, zorgde in februari voor een door de BOP geïnitieerde motie waarin het college werd gevraagd het rubbergranulaat van alle Baarnse kunstgrasvelden te verwijderen. De mede door de coalitiepartijen D66 en CU/SGP ondertekende motie kreeg een ruime raadsmeerderheid achter zich. De kritiek van de coalitiepartijen VVD en CDA op de voorstanders van de motie was niet mals. Rijk geworden door de ervaring beschouwt de BOP die kritiek als een stimulans, zo niet de fracties van D66 en CU/SGP. Toen bleek dat het college weigerde de motie uit te voeren draaiden deze coalitiepartners als een blad aan de boom en keerden zij zich af van de motie. Om de rug nog enigszins recht te houden gaf men wel steun aan de hierboven aangehaalde door de CU/SGP-fractie ingebrachte schaamlap. Natuurlijk is het belangrijk dat het rubbergranulaat van de kunstgrasmat van het Cruyff Court wordt vervangen, maar waarom het college daartoe de tijd geven tot de zomer van volgend jaar, terwijl een en ander binnen vier weken geregeld kan zijn? Maar goed, beter een half ei dan een lege dop zullen we maar zeggen. En dat de gedraaide CU/SGP daar nu alle eer voor opeist, ach… het wordt verkiezingstijd.

Coalitiebelang staat voorop

Al bij de behandeling van de afgelopen februari aangenomen motie, die vroeg om het verwijderen van de gemalen autobanden van de sportvelden, namen de coalitiepartijen VVD en CDA termen in de mond als onderbuikgevoelens en paniekvoetbal. Niks ongezonds aan het rubbergranulaat, want dat zegt het RIVM, dus waar zeurt een mens nog over? Dat nu ook D66 op basis van één uitspraak van een belanghebbend adviesbureau zich hierbij aansluit en afstand neemt van de door hen mede-ingediende motie, tekent opnieuw het ware karakter van de Baarnse afdeling van de ‘progressieve’ liberalen. Het is de samenwerking met de VVD en het CDA die het zwaarst weegt voor D66.

Begrijpt u ons goed. Waar het de BOP om ging en gaat is de oprechte zorg die wij hebben aangaande de risico’s voor mens en milieu die kleven aan de met tonnen gemalen autobanden volgestorte kunstgrasvelden. Dat grote partijen de weigering van het college het rubbergranulaat te vervangen door een niet schadelijk alternatief zien als een overwinning, dat is misschien wel de grootste teleurstelling…

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter

 

Spelen op gemalen autobanden

Motie BOP raadsvergadering 22 februari 2017

Uit voorzorg

Politiek van alle dag

Baarnse kunstgrasvelden rubbergranulaat vrij

Rubbergranulaat blijft opspelen…

College verzet zich tegen de vervanging van rubberkorrels

Nog steeds vraagtekens bij gebruik rubbergranulaat

Rubbergranulaat