Hoezo piketpaaltjes in het Borrebos?

Gooi & Eemlander 17/10/2020

Aanvulling 18 oktober 2020:

Inmiddels kan uit persberichten worden opgemaakt dat de piketpaaltjes zijn geslagen met het oog op het aanstaande ontwerpbestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Een tip voor de paleiseigenaar. Gelet op het feit dat velen begaan zijn met het lot van het Borrebos graag voortaan dit soort acties middels een persbericht vooraankondigen.

 


Wij zijn benaderd door een inwoner van onze gemeente die haar verontrusting uitspreekt over het feit dat er in het ten noorden van het aan de Amsterdamsestraatweg voormalige kazernecomplex van de Koninklijke Marechaussee gelegen bosgebied, te weten het Borrebos, diverse piketpaaltjes in de grond zijn geslagen (Op bijgevoegde foto één van de paaltjes). Daarbij werd het vermoeden uitgesproken dat een en ander in opdracht van de MeyerBergman Erfgoed Groep zou zijn geschied om de plekken te markeren bedacht voor de door de projectontwikkelaar gewenste appartementengebouwen. Een en ander zou natuurlijk onbestaanbaar zijn, maar voor alle zekerheid vragen wij vandaag het College van Burgemeester en Wethouders onderstaande vragen te beantwoorden:

Is het college bekend met het feit dat er in bedoeld bosgebied piketpaaltjes zijn geslagen?

– Indien het college daar niet van op de hoogte is kan het college dan op zoek gaan naar het antwoord op de vraag naar het waarom van de piketpaaltjes en de raad hieromtrent spoedig te informeren?

– Mocht blijken dat het plaatsen van de piketpaaltjes inderdaad van doen heeft met de in het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk genoemde appartementengebouwen is het college dan bereid ervoor zorg te dragen dat de piketpaaltjes op zo kort mogelijke termijn worden verwijderd?

Het college heeft 30 dagen de tijd de vragen te beantwoorden over het hoe en waarom van de piketpaaltjes.

Kees Koudstaal,
fractievoorzitter